Opel Corsa: Położenia kluczyka w wyłączniku zapłonu

Opel Corsa –> Prowadzenie i użytkowanie –> Uruchamianie i prowadzenie –> Położenia kluczyka w wyłączniku zapłonu

Obrócić kluczyk:

Położenia kluczyka w wyłączniku zapłonu


0 : zapłon wyłączony: Jeśli wcześniej był włączony zapłon, niektóre funkcje będą aktywne, dopóki nie zostanie wyjęty kluczyk lub nie zostaną otwarte drzwi kierowcy

1 : tryb zasilania akcesoriów: Blokada kierownicy jest zwolniona, działają niektóre funkcje układu elektrycznego, zapłon jest wyłączony

2 : tryb włączonego zapłonu: Zapłon jest włączony, następuje podgrzewanie wstępne silnika wysokoprężnego. Lampki kontrolne zapalają się i działa większość funkcji układu elektrycznego

3 : uruchomienie silnika: Zwolnić kluczyk po rozpoczęciu procedury rozruchu

Blokada kierownicy

Wyjąć kluczyk ze stacyjki zapłonu i obrócić kierownicę aż do zablokowania.

    Docieranie nowego samochodu

    Podczas kilku pierwszych podróży nie hamować gwałtownie, o ile nie jest to konieczne. W czasie pierwszej jazdy odparowują olej i wosk pokrywają ...

    Opóźnione wyłączenie zasilania

    Po wyłączeniu zapłonu, do czasu otwarcia drzwi kierowcy lub przez maks. dziesięć minut podtrzymywane jest zasilanie następujących układ&o ...

    Categorie