Opel Corsa: Pasy bezpieczeństwa

Opel Corsa –> Fotele, elementy bezpieczeństwa –> Pasy bezpieczeństwa

Pasy bezpieczeństwa


Pasy bezpieczeństwa blokują się podczas intensywnego przyspieszania lub hamowania pojazdu, dzięki czemu przytrzymują pasażerów w miejscu. Powoduje to znaczące ograniczenie ryzyka odniesienia obrażeń.

Ostrzeżenie

Pasy bezpieczeństwa należy zapinać przed każdą jazdą.

Osoby bez zapiętych pasów bezpieczeństwa w razie wypadku narażają na ciężkie obrażenia nie tylko siebie, lecz również innych pasażerów oraz kierowcę.

Każdy pas bezpieczeństwa przeznaczony jest wyłącznie dla jednej osoby. Foteliki dziecięce

Okresowo sprawdzać elementy pasów bezpieczeństwa pod kątem uszkodzeń, zanieczyszczeń i prawidłowego działania.

Uszkodzone elementy pasów bezpieczeństwa należy wymienić. Po wypadku należy wymienić w warsztacie pasy bezpieczeństwa i napinacze pasów.

Uwaga

Uważać, aby nie uszkodzić lub nie przykleszczyć taśmy pasa bezpieczeństwa obuwiem lub przedmiotami o ostrych krawędziach. Ponadto nie wolno dopuścić do zanieczyszczenia mechanizmów zwijających.

Lampka kontrolna pasa bezpieczeństwa

Każdy fotel jest wyposażony w czujnik zapięcia pasa bezpieczeństwa - stan pasa kierowcy jest sygnalizowany za pomocą lampki kontrolnej   na obrotomierzu  
96, a stan pasa przedniego pasażera za pomocą lampki kontrolnej na
konsoli środkowej  93.

Stan pasów bezpieczeństwa foteli tylnych jest sygnalizowany za pomocą symboli   na
wyświetlaczu informacyjnym kierowcy

Ograniczniki siły napięcia pasów bezpieczeństwa

W razie kolizji nacisk pasów bezpieczeństwa foteli przednich i skrajnych siedzeń tylnych na ciało jest zmniejszany dzięki kontrolowanemu rozwinięciu pasów w odpowiednim momencie.

Napinacze pasów

W razie zderzenia czołowego lub przy uderzeniu w tył samochodu z określoną siłą, pasy bezpieczeństwa przednich foteli są napinane.

Ostrzeżenie

Nieprawidłowe obchodzenie się z pasami bezpieczeństwa (np.

demontaż lub montaż pasów) może spowodować wyzwolenie napinaczy.

Uaktywnienie napinaczy pasów bezpieczeństwa jest sygnalizowane ciągłym świeceniem się lampki kontrolnej    97.


Uaktywnione napinacze należy wymienić w warsztacie. Napinacze pasów bezpieczeństwa mogą zostać użyte tylko raz.

Uwaga

W pobliżu napinaczy pasów bezpieczeństwa nie wolno montować ani umieszczać jakichkolwiek akcesoriów czy przedmiotów, mogących zakłócić pracę napinaczy. Zabronione jest także dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji napinaczy, ponieważ wiąże się to z ryzykiem unieważnienia homologacji typu pojazdu.

Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa

Zapinanie pasa bezpieczeństwa

Zapinanie pasa bezpieczeństwa


Wysunąć pas ze zwijacza, poprowadzić go przy ciele w taki sposób, aby nie był skręcony, a następnie zatrzasnąć klamrę w zamku. Podczas jazdy należy regularnie napinać część biodrową pasa, ciągnąc za jego odcinek barkowy.

Fotel sportowy: Podczas zapinania pasa bezpieczeństwa przełożyć pas przez jego mocowanie na oparciu.

Zapinanie pasa bezpieczeństwa


Zarówno zbyt luźne, jak i zbyt grube ubrania uniemożliwiają ścisłe przyleganie pasa bezpieczeństwa do ciała. Pod pasem bezpieczeństwa nie powinny znajdować się jakiekolwiek przedmioty, np. torebka czy telefon komórkowy.

Ostrzeżenie

Pas nie może uciskać twardych ani kruchych przedmiotów znajdujących się w kieszeniach ubrania.

Lampka kontrolna pasa bezpieczeństwa


Regulacja wysokości

Regulacja wysokości


1. Częściowo wyciągnąć pas z mechanizmu zwijającego.

2. Przesunąć regulator wysokości w górę lub nacisnąć przycisk w celu odblokowania i pchnąć regulator wysokości w dół.

Regulacja wysokości


Wysokość zamocowania pasa należy wyregulować tak, aby pas spoczywał na barku. Nie może on spoczywać na szyi ani na ramieniu.

Nie regulować wysokości zamocowania pasa podczas jazdy.

Wyjmowanie

Wyjmowanie


W celu odpięcia pasa nacisnąć czerwony przycisk na zamku pasa.

Prawidłowy sposób zapinania pasa przez kobiety w ciąży

Prawidłowy sposób zapinania pasa przez kobiety w ciąży


Ostrzeżenie

Biodrową część pasa należy poprowadzić jak najniżej na poziomie miednicy, tak aby pas nie uciskał na brzuch.

    Ogrzewanie

    Aby włączyć podgrzewanie fotela, nacisnąć przycisk odpowiedniego fotela przedniego. Włączenie jest sygnalizowane zapaleniem diody kontro ...

    Poduszki powietrzne

    Układ poduszek powietrznych składa się z kilku odrębnych układów, w zależności od wyposażenia. Poduszki wypełniają si& ...

    Categorie