Opel Corsa: Płyn chłodzący silnika

Opel Corsa –> Pielęgnacja samochodu –> Czynności kontrolne –> Płyn chłodzący silnika

Płyn chłodzący zapewnia ochronę przed zamarzaniem do temperatury około -28 C. W krajach północnych, gdzie występują bardzo niskie temperatury, fabryczny płyn chłodzący zapewnia ochronę przed zamarzaniem do temperatury około -37 C.

Przestroga

Używać tylko płynów niskokrzepliwych przeznaczonych dla tego modelu samochodu.

Poziom płynu chłodzącego

Przestroga

Zbyt niski poziom płynu chłodzącego może spowodować uszkodzenie silnika.

W zależności od typu silnika stosowane są różne rodzaje zbiorników płynu chłodzącego.

Poziom płynu chłodzącego


Poziom zimnego płynu chłodzącego powinien sięgać powyżej oznaczenia.

Poziom płynu chłodzącego


W razie potrzeby dolać odpowiednią ilość płynu.

Poziom płynu chłodzącego


Ostrzeżenie

Przed odkręceniem korka wlewu należy poczekać, aż silnik ostygnie. Ostrożnie odkręcić korek, tak aby stopniowo uwolnić nagromadzone ciśnienie

Do uzupełniania używać mieszanki w proporcji 1:1 koncentratu płynu chłodzącego i czystej wody z kranu.

Jeśli płyn chłodzący nie jest dostępny, należy użyć czystej wody z kranu. Dobrze zamocować korek wlewu. Skład płynu chłodzącego oraz przyczynę jego utraty należy sprawdzić / naprawić w warsztacie.

    Olej silnikowy

    Aby zapobiec uszkodzeniu silnika, należy regularnie ręcznie sprawdzać poziom oleju silnikowego. Należy stosować wyłącznie oleje o odpowiednich ...

    Płyn do spryskiwaczy

    Pojemnik spryskiwaczy wypełnić roztworem czystej wody i zatwierdzonego płynu do spryskiwaczy szyb o właściwych proporcjach (płyn powinien zawi ...

    Categorie