Opel Corsa: Nadajnik zdalnego sterowania

Opel Corsa –> Kluczyki, drzwi i szyby –> Kluczyki, zamki –> Nadajnik zdalnego sterowania

Nadajnik zdalnego sterowania


Umożliwia obsługę:

 • centralnego zamka
 • zabezpieczenia przed kradzieżą
 • autoalarmu

Zasięg nadajnika wynosi ok.

20 metrów. Zasięg może zostać ograniczony przez czynniki zewnętrzne. Zadziałanie jest potwierdzane mignięciem świateł awaryjnych.

Z nadajnikiem należy obchodzić się ostrożnie, chronić go przed wilgocią i wysoką temperaturą oraz nie używać bez potrzeby.

Usterka

Jeśli uruchomienie centralnego zamka za pomocą nadajnika zdalnego sterowania nie jest możliwe, może to być spowodowane następującymi przyczynami:

 • Został przekroczony zasięg nadajnika.
 • Rozładowała się bateria w nadajniku.
 • Nadajnika często i wielokrotnie używano poza zasięgiem odbioru (wymagana będzie ponowna synchronizacja).
 • Doszło do przeciążenia centralnego zamka w wyniku jego wielokrotnego włączania i wyłączania w krótkich odstępach czasu (zasilanie zostaje wówczas na krótko odłączone).
 • Wystąpiły zakłócenia spowodowane silniejszymi falami radiowymi pochodzącymi z innych źródeł.

Odblokowanie zamków

Ustawienia podstawowe

Niektóre ustawienia można zmienić, korzystając z wyświetlacza informacyjnego.

Personalizacja ustawień

Wymiana baterii nadajnika zdalnego sterowania

Baterię należy wymienić na nową od razu, jak tylko zacznie maleć zasięg nadajnika.


Zużytych baterii nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi.

Wymagane jest dostarczenie ich do odpowiedniego punktu zbiórki.

Wymiana baterii nadajnika zdalnego sterowania


Rozłożyć kluczyk i otworzyć obudowę z boku. Wymienić baterię, zwracając uwagę na ułożenie biegunów (użyć baterii typu CR 2032). Zamknąć obudowę i przeprowadzić synchronizację.

Synchronizowanie nadajnika

Po wymianie baterii odblokować drzwi, przekręcając kluczyk w zamku drzwi kierowcy. Radiowy nadajnik zdalnego sterowania zostanie zsynchronizowany po włączeniu stacyjki.

  Kluczyki

  Przestroga Nie przymocowywać ciężkich lub dużych przedmiotów do kluczyka zapłonu. Kluczyki zapasowe Numer kluczyka jest podany na Karcie pojaz ...

  Ustawienia zapisywane

  Zawsze po wyjęciu kluczyka z wyłącznika zapłonu automatycznie zapamiętywane są następujące ustawienia dla kluczyka: oświetlenie ...

  Categorie