Opel Corsa: Immobilizer

Układ immobilizera jest zintegrowany z wyłącznikiem zapłonu i sprawdza, czy do uruchomienia silnika jest używany odpowiedni kluczyk.

Elektroniczna blokada rozruchu (immobilizer) jest uaktywniana automatycznie po wyjęciu kluczyka z wyłącznika zapłonu.

Miganie lampki kontrolnej przy
włączonym zapłonie oznacza usterkę w układzie immobilizera. Silnika nie można wówczas uruchomić.

Wyłączyć zapłon i powtórzyć procedurę rozruchu.

Jeśli lampka kontrolna nadal miga, należy spróbować rozruchu przy użyciu kluczyka zapasowego i zwrócić się do warsztatu.

Uwaga

Włączenie immobilizera nie powoduje zablokowania drzwi. Po opuszczeniu samochodu należy zawsze zablokować zamki.

Włączyć autoalarm

Lampka kontrolna


    Autoalarm

    Autoalarm jest połączony funkcjonalnie z układem zabezpieczającym przed kradzieżą. Monitoruje: drzwi, klapę tylną, pokrywę sil ...

    Lusterka zewnętrzne

    Wypukły kształt lusterek Wypukłe lusterka zewnętrzne są wyposażone w soczewki asferyczne ograniczające martwe pola. Takie ukształtowan ...

    Categorie