Opel Corsa: Dach

Okno dachowe

Ostrzeżenie

Podczas obsługi okna dachowego należy zachować ostrożność.

Istnieje niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała, zwłaszcza u dzieci.

Podczas zamykania uważnie obserwować ruchome części, zwracając uwagę, aby nic nie zostało przez nie przykleszczone.

Sterowanie za pomocą przełącznika jest możliwe przy włączonym zapłonie (pozycja 2)

Opóźnione wyłączenie zasilania

Unoszenie

Unoszenie


Nacisnąć i przytrzymać przełącznik , aż uniesie się tylna krawędź okna
dachowego.

Otwieranie

Położeniu uniesionym nacisnąć i zwolnić przełącznik : okno
dachowe otworzy się automatycznie do końca. W celu zatrzymania ruchu przed położeniem końcowym ponownie użyć przełącznika.

Zamykanie

Przytrzymać przełącznik  
wciśnięty w dowolnym położeniu okna dachowego, aż nastąpi jego całkowite zamknięcie. Puszczenie przełącznika powoduje zatrzymanie ruchu w danym położeniu.

Przestroga

Podczas korzystania z bagażnika dachowego, sprawdzić czy okno dachowe może prawidłowo funkcjonować, aby uniknąć jego uszkodzeń. Dozwolone jest wyłącznie unoszenie okna dachowego.

Uwaga

Jeśli powierzchnia dachu jest mokra, odchylić okno dachowe, odczekać aż woda spłynie, a następnie otworzyć okno dachowe.

Do okna dachowego nie należy przytwierdzać jakichkolwiek naklejek.

Roleta przeciwsłoneczna

Roleta przeciwsłoneczna jest obsługiwana ręcznie.

Rozwijać lub zwijać roletę przeciwsłoneczną, przesuwając ją.

Rolety przeciwsłonecznej można używać w dowolnym położeniu okna dachowego.

Przeciążenie układu

W przypadku przeciążenia, zasilanie układu jest automatycznie przerywane na krótki okres czasu.

Układ jest chroniony bezpiecznikami znajdującymi się w skrzynce bezpieczników

Inicjalizacja okna dachowego

Jeśli okna dachowego nie można prawidłowo obsługiwać, w następujący sposób uaktywnić elektryczny układu sterowania oknem: przy włączonym zapłonie zamknąć okno dachowe i przytrzymać przycisk wciśnięty
przez co najmniej dziesięć sekund.

W celu usunięcia przyczyny usterki zwrócić się do warsztatu.

    Osłony przeciwsłoneczne

    Osłony przeciwsłoneczne można odchylać do dołu i na bok, aby zapewnić kierowcy i pasażerowi podróżującemu z przodu ochron ...

    Fotele, elementy bezpieczeństwa

    ...

    Categorie