Opel Corsa: Centralny zamek

Opel Corsa –> Kluczyki, drzwi i szyby –> Kluczyki, zamki –> Centralny zamek

Służy do odblokowywania i zablokowywania zamków drzwi, przestrzeni bagażowej oraz klapki wlewu paliwa.

Pociągnięcie za wewnętrzną klamkę drzwi powoduje odblokowanie danych drzwi. Kolejne pociągnięcie powoduje ich otwarcie.

Uwaga

W razie wypadku, który spowodował wystrzelenie poduszek powietrznych lub uaktywnienie napinaczy pasów, zamki pojazdu są automatycznie odblokowywane.

Jeśli po odblokowaniu zamków za pomocą nadajnika zdalnego sterowania nie zostaną otwarte żadne drzwi, po trzech minutach zostaną one zablokowane automatycznie.

Odblokowanie zamków

Odblokowanie zamków


Nacisnąć przycisk .


Można wybrać jedno z dwóch ustawień na wyświetlaczu informacyjnym:

 • W celu odblokowania tylko drzwi kierowcy, klapy bagażnika i klapki wlewu paliwa nacisnąć
  jeden raz. Aby odblokować wszystkie drzwi, nacisnąć
  dwukrotnie.
 • Nacisnąć jeden raz w celu
  odblokowania drzwi, klapy bagażnika i klapki wlewu paliwa.

Personalizacja ustawień   116.

Ustawienie opcji można przypisywać do kluczyka, który jest aktualnie używany.

Ustawienia zapisywane  23.

Odblokowywanie i otwieranie klapy tylnej   27.

Blokowanie zamków

Zamknąć drzwi, przestrzeń bagażową i klapkę wlewu paliwa.

Blokowanie zamków


Nacisnąć przycisk .


Jeśli drzwi kierowcy nie zostaną prawidłowo zamknięte, centralny zamek nie zadziała.

Przyciski centralnego zamka

Służą do blokowania i odblokowywania zamków drzwi, klapy bagażnika oraz klapki wlewu paliwa z wnętrza kabiny.

Przyciski centralnego zamka


Nacisnąć w celu zablokowania.


Nacisnąć   w celu
odblokowania.

Opóźnienie blokady drzwi

Wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki. Przy otwartych co najmniej jednych drzwiach nacisnąć   -
rozlegną się trzy sygnały dźwiękowe.

Po zamknięciu ostatnich drzwi i upływie pięciu sekund następuje automatyczne zablokowanie zamków wszystkich drzwi potwierdzone odpowiednią sygnalizacją.

Po dziesięciu minutach następuje automatyczne zablokowanie zamków wszystkich drzwi, nawet jeśli jedne z nich pozostają otwarte. Funkcję tę można włączyć lub wyłączyć za pomocą wyświetlacza informacyjnego. Personalizacja ustawień

Usterka w układzie zdalnego sterowania

Odblokowanie zamków

Odblokowanie zamków


Ręcznie odblokować drzwi kierowcy, przekręcając kluczyk w zamku. Aby odblokować zamki pozostałych drzwi, klapy bagażnika i klapki wlewu paliwa, włączyć zapłon i nacisnąć przycisk centralnego zamka.


Po włączeniu zapłonu następuje wyłączenie zabezpieczenia przed kradzieżą.

Blokowanie zamków

Ręcznie zablokować drzwi kierowcy, przekręcając kluczyk w zamku.

Usterka centralnego zamka

Odblokowanie zamków

Ręcznie odblokować drzwi kierowcy, przekręcając kluczyk w zamku.

Pozostałe drzwi można otworzyć poprzez dwukrotne pociągnięcie wewnętrznej klamki. Klapa bagażnika i klapka wlewu paliwa pozostają zablokowane.

W celu wyłączenia zabezpieczenia przed kradzieżą należy włączyć zapłon

Blokowanie zamków

We wszystkich drzwiach oprócz drzwi kierowcy wcisnąć wewnętrzne przyciski blokady. Następnie zamknąć drzwi kierowcy i zablokować je od zewnątrz, korzystając z kluczyka

Klapki wlewu paliwa i klapy tylnej nie można zablokować.

  Ustawienia zapisywane

  Zawsze po wyjęciu kluczyka z wyłącznika zapłonu automatycznie zapamiętywane są następujące ustawienia dla kluczyka: oświetlenie ...

  Automatyczne blokowanie zamków

  Tę funkcję bezpieczeństwa można skonfigurować w taki sposób, aby zamki drzwi, klapy bagażnika i klapki wlewu paliwa blokowały się ...

  Categorie