Mercedes-Benz Klasa B: Zerowanie wartości

Zerowanie wartości


Resetowanie statystyki "Od rozruchu" (na przykładzie kolorowego wyświetlacza wielofunkcyjnego) Można resetować wartości następujących funkcji:

 • Przebieg dzienny
 • Statystyka "Od rozruchu"
 • Statystyka "Od resetu"
 • Wskaźnik ECO
 • Za pomocą lub
  na kierownicy wybrać Statyst. .
 • Za pomocą lub
  wybrać funkcję, która ma zostać
  zresetowana.
 • Nacisnąć .

 • Za pomocą wybrać Tak i potwierdzić
  za pomocą .

Informacja

Po zresetowaniu wskaźnika ECO, wartości statystyki "Od rozruchu" są również resetowane. Zresetowanie wartości statystyki "Od rozruchu" powoduje również resetowanie wartości we wskaźniku ECO.

  Cyfrowy prędkościomierz

  Cyfrowy prędkościomierz (na przykładzie kolorowego wyświetlacza wielofunkcyjnego) Zalecenie zmiany biegów, mechaniczna skrzynia biegó ...

  Menu Nawigacja

  ...

  Categorie