Mercedes-Benz Klasa B: Wyjmowanie kluczyka awaryjnego

Mercedes-Benz Klasa B –> Otwieranie i zamykanie –> Kluczyk –> Kluczyk awaryjny –> Wyjmowanie kluczyka awaryjnego

Wyjmowanie kluczyka awaryjnego


Przesunąć suwak odblokowania 1 w kierunku strzałki i równocześnie wyjąć całkowicie kluczyk awaryjny 2 z kluczyka.

Szczegółowe informacje dotyczące:

 • odblokowania drzwi kierowcy
 • odblokowania przestrzeni bagażowej
 • blokowania zamków pojazdu

Wkładanie kluczyka awaryjnego

Wsunąć całkowicie kluczyk awaryjny 2 w obudowę kluczyka, aż kluczyk awaryjny zablokuje się, a suwak blokady 1 znajdzie się ponownie w położeniu podstawowym.

  Wskazówki ogólne

  Jeśli pojazdu nie można odblokować za pomocą kluczyka, należy skorzystać z kluczyka awaryjnego. Po odblokowaniu i otworzeniu drzwi kierowcy kluczy ...

  Bateria w kluczyku

  ...

  Categorie