Mercedes-Benz Klasa B: Wybór, montaż i wymiana opon

Mercedes-Benz Klasa B –> Obręcze kół i opony –> Eksploatacja –> Wybór, montaż i wymiana opon

OSTRZEŻENIE

Przekroczenie zalecanej nośności opon lub dopuszczalnego indeksu prędkości może prowadzić do uszkodzeń opon. Istnieje ryzyko wypadku!

Dlatego należy stosować wyłącznie typy i rozmiary opon przeznaczone dla danego typu pojazdu. Należy przestrzegać nośności opon i indeksu prędkości koniecznych dla danego pojazdu.

W szczególności należy również przestrzegać krajowych przepisów dotyczących homologacji opon. Przepisy te mogą określać określony typ opon dla Państwa pojazdu. Poza tym w określonych regionach i obszarach eksploatacji może być zalecane zastosowanie określonego typu opony. Szczegółowe informacje na temat opon są dostępne w specjalistycznych punktach sprzedaży opon, fachowych serwisach oraz we wszystkich ASO Mercedes-Benz.

 • Należy stosować wyłącznie opony i koła o jednakowej konstrukcji i tej samej marki.

Wyjątek: w przypadku awarii można od nich odstąpić. Przestrzegać informacji zawartych w ustępie "Opony MOExtended (opony o właściwościach awaryjnych)".

 • Montować wyłącznie opony pasujące do obręczy.
 • Po zamontowaniu nowych opon należy przez pierwsze 100 km jeździć z umiarkowaną prędkością. Dopiero po takim przebiegu opony na skutek dotarcia uzyskują pełną sprawność.
 • Nie należy jeździć na oponach ze zbyt płytkim bieżnikiem, gdyż znacznie obniża to przyczepność na mokrej nawierzchni (aquaplaning).
 • Opony należy wymienić najpóźniej po sześciu latach eksploatacji, niezależnie od ich zużycia.

Należy przestrzegać wskazówek dotyczących koła dojazdowego.

  Ważne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące profilu bieżnika

  OSTRZEŻENIE Zbyt mały bieżnik powoduje spadek przyczepności opon. Bieżnik nie może odprowadzać wody. Wskutek tego na mokrej nawierz ...

  Opony z właściwościami awaryjnymi (MOExtended)

  Opony typu MOExtended (z właściwościami awaryjnymi) umożliwiają dalszą jazdę również po całkowitej stracie ciśnienia w je ...

  Categorie