Mercedes-Benz Klasa B: Wybieranie wpisu z książki telefonicznej

Mercedes-Benz Klasa B –> Komputer pokładowy i wskaźniki –> Menu i podmenu –> Menu Telefon –> Wybieranie wpisu z książki telefonicznej

 • Za pomocą lub
  na kierownicy wybrać menu Tel .
 • Za pomocą lub
  lub
  przejść do książki telefonicznej.
 • Autoryzować dostęp do książki telefonicznej w telefonie.
 • Za pomocą lub
  wybrać szukaną nazwę.

Lub

 • Uruchamianie szybkiego przeglądania: Przycisk lub
  przytrzymać wciśnięty przez ponad
  sekundę.
 • Funkcja szybkiego przeszukiwania zatrzymuje się po zwolnieniu przycisku lub osiągnięciu końca listy.
 • Jeśli dla nazwiska/ nazwy zapisany jest tylko jeden numer telefonu: Za pomocą lub
  rozpocząć wybieranie. Lub

 • Jeśli dla nazwiska/ nazwy zapisanych jest numerów telefonów: Za pomocą lub
  wyświetlić numery telefonów.
 • Za pomocą lub
  wybrać właściwy numer telefonu.
 • Za pomocą lub
  rozpocząć wybieranie.

Lub

 • Wychodzenie z książki telefonicznej: Nacisnąć lub
  .

  Przyjęcie połączenia

  Połączenie przychodzące (na przykładzie kolorowego wyświetlacza wielofunkcyjnego) Za pomocą na kierownicy przyjąć połącz ...

  Powtórne wybieranie numeru

  Komputer pokładowy zapisuje ostatnie wybierane nazwy lub numery telefonu w pamięci powtórnego wybierania. Za pomocą lub na kierownicy wybrać m ...

  Categorie