Mercedes-Benz Klasa B: Wskazówki ogólne

Pojazdy z zestawem TIREFIT: zestaw TIREFIT znajduje się w schowku pod podłogą przestrzeni bagażowej.

Pojazdy z zestawem narzędzi do zmiany koła: zestaw narzędzi do zmiany koła znajduje się w schowku pod podłogą przestrzeni bagażowej.

Pojazdy z dojazdowym kołem zapasowym patrz "Wyjmowanie dojazdowego koła zapasowego".

Informacja

Z wyjątkiem kilku wersji krajowych pojazdy nie są wyposażone w zestaw narzędzi do zmiany koła. Niektóre narzędzia do wymiany kół są specyficzne dla poszczególnych pojazdów. Informacji na temat zestawu narzędzi potrzebnego do wymiany koła i dopuszczonego do stosowania w Państwa pojeździe udzielają wszystkie ASO Mercedes-Benz.

Wymagany zestaw narzędzi do zmiany koła może obejmować np.:
 • podnośnik samochodowy
 • klin pod koła
 • klucz do kół

  Zestaw narzędzi

  ...

  Pojazd z zestawem TIREFIT

  Pompka do kół Zaczep holowniczy Pojemnik z uszczelniaczem opon Otworzyć klapę tylną. Odchylić podłog ...

  Categorie