Mercedes-Benz Klasa B: Wskazówki ogólne

OSTRZEŻENIE Dzieci pozostawione bez opieki w pojeździe mogą wprawić pojazd w ruch, np.
 • zwalniając hamulec postojowy
 • przełączając automatyczną skrzynię biegów z położenia parkingowego P lub przełączając mechaniczną skrzynię biegów na bieg jałowy
 • włączając silnik.

Dodatkowo mogą obsługiwać elementy wyposażenia pojazdu i zostać zakleszczone. Istnieje ryzyko obrażeń i wypadku!

Opuszczając pojazd należy zabrać ze sobą kluczyk i zablokować zamki. Nie należy pozostawiać dzieci bez opieki w pojeździe.

Funkcja elektrycznego hamulca postojowego jest zależna od napięcia sieci pokładowej. Gdy napięcie sieci pokładowej jest niskie lub w systemie występuje usterka, zwolniony hamulec postojowy nie może zostać uruchomiony.

 • W takim przypadku zatrzymać pojazd na płaskiej nawierzchni i zabezpieczyć przed stoczeniem się.
 • Pojazdy z automatyczną skrzynią biegów: Przełączyć skrzynię biegów w położenie P.

Przy niskim napięciu sieci pokładowej lub w przypadku usterki w systemie może nie być możliwe zwolnienie uruchomionego hamulca postojowego. Powiadomić ASO Mercedes-Benz.

Informacja

Przy wyłączonym silniku następują cykliczne autotesty elektrycznego hamulca postojowego. Związane z tym odgłosy są normalne i nie świadczą o uszkodzeniu.

Wskazówki ogólne


  Elektryczny hamulec postojowy

  ...

  Ręczne zaciąganie i zwalnianie

  Zaciąganie Nacisnąć uchwyt 1. Jeśli elektryczny hamulec postojowy zostanie zaciągnięty, zapala się czerwona lampka kontrolna w zestawi ...

  Categorie