Mercedes-Benz Klasa B: Wskazówki dotyczące rozmieszczania bagażu

Mercedes-Benz Klasa B –> Przewóz bagażu i porady –> Wskazówki dotyczące rozmieszczania bagażu

OSTRZEŻENIE

W przypadku niezabezpieczenia lub niewystarczającego zabezpieczenia przedmiotów, bagażu lub ładunku może dojść do ich przesuwania się, przewrócenia lub rozrzucenia, co może być przyczyną obrażeń pasażerów. Istnieje ryzyko obrażeń, w szczególności podczas manewrów hamowania lub gwałtownej zmiany kierunku jazdy!

Przedmioty należy zawsze umieszczać w taki sposób, aby nie mogły się przemieszczać. Przed rozpoczęciem jazdy należy zabezpieczyć przedmioty, bagaż lub ładunek przed przemieszczaniem się lub przewróceniem.

 

OSTRZEŻENIE

Silniki spalinowe emitują trujące gazy np. tlenek węgla. Jeśli klapa bagażnika jest otwarta przy uruchomionym silniku, szczególnie podczas jazdy, spaliny mogą przedostać się do wnętrza pojazdu. Istnieje ryzyko zatrucia!

Przed otwarciem klapy bagażnika należy wyłączyć silnik. Nie wolno jeździć z otwartą klapą bagażnika.

 

OSTRZEŻENIE

Końcówki rur wydechowych i osłony rur wydechowych mogą być bardzo gorące. W przypadku dotknięcia tych części pojazdu można doznać oparzeń. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

W obszarze końcówek rur wydechowych i osłon rur wydechowych należy zachować szczególną ostrożność. Przed dotknięciem tych części pojazdu należy pozostawić je do ostygnięcia.

Stateczność pojazdu podczas jazdy zależy w dużym stopniu od rozmieszczenia bagażu. Przy rozmieszczaniu i transportowaniu bagażu należy przestrzegać następujących wskazówek:

 • Masa bagażu, łącznie z przewożonymi osobami, nie może przekroczyć dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz dopuszczalnego obciążenia osi pojazdu.
 • Przewożone przedmioty powinny być z zasady umieszczane w przestrzeni bagażowej.
 • Ciężki bagaż należy umieszczać w bagażniku w taki sposób, aby największe obciążenie znajdowało się jak najniżej i jak najbliżej przodu.
 • Ładunek nie powinien wystawać powyżej górnych krawędzi oparć foteli.
 • Bagaż powinien być zawsze dosunięty do oparć foteli przednich lub tylnych. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby oparcia foteli były prawidłowo zablokowane.
 • W miarę możliwości należy zawsze przewozić bagaż za niezajętymi fotelami.
 • Do transportowania ładunku i bagażu należy stosować zaczepy do mocowania bagażu i siatki mocujące.
 • Zaczepy do mocowania bagażu oraz elementy mocujące powinny być dostosowane do masy i wielkości ładunku.
 • Na czas transportowania bagażu należy założyć siatkę zabezpieczającą.
 • Obciążenie schowka pod podłogą bagażnika może wynosić maks. 25 kg.
 • Należy zawsze zabezpieczać bagaż dostatecznie mocnymi i odpornymi na przecieranie się taśmami lub linkami. Ostre krawędzie należy zabezpieczać amortyzującymi podkładkami.
Informacja

Elementy mocujące są dostępne w fachowym serwisie.

 

Wskazówka

Nie należy obciążać otwieranej podłogi bagażnika punktowo ani bagażem o masie przekraczającej 100 kg. Aby zapobiec uszkodzeniom podłogi, bagaż należy rozmieszczać równomiernie. W razie potrzeby podłożyć pod bagaż stabilną płytę. Należy pamiętać, że na skutek mocowania bagażu taśmami zwiększa się obciążenie wywierane na podłogę bagażnika.

  Warto wiedzieć

  InformacjaNiniejsza instrukcja obsługi opisuje wszystkie modele, elementy wyposażenia seryjnego i dodatkowego Państwa pojazdu, które były ...

  Możliwości rozmieszczania bagażu

  ...

  Categorie