Mercedes-Benz Klasa B: Wskazówki dotyczące jazdy

Zmiana biegu

W położeniu D automatyczna skrzynia biegów samoczynnie zmienia przełożenia. Zależy to od

 • wybranego programu jazdy
 • położenia pedału gazu
 • prędkości, z jaką jedzie pojazd

Położenie pedału gazu

Technika jazdy wpływa na sposób przełączania automatycznej skrzyni biegów:

 • mniej gazu: wczesna zmiana biegu na wyższy
 • więcej gazu: późna zmiana biegu na wyższy

Zatrzymywanie pojazdu na wzniesieniach

OSTRZEŻENIE

Jeśli dojdzie do przegrzania sprzęgła, układ elektroniczny automatycznie je wyłącza. Powoduje to przerwanie przekazywania napędu. W wyniku tego, np. na wzniesieniach, pojazd może się toczyć do tyłu. Istnieje ryzyko wypadku!

Na wzniesieniach nie należy nigdy zatrzymywać pojazdu, wciskając pedał gazu.

W przypadku zatrzymania pojazdu na wzniesieniach poprzez wciśnięcie pedału gazu może dojść do przegrzania sprzęgła. W przypadku przegrzania sprzęgła rozbrzmiewa sygnał ostrzegawczy.

Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat Zatrzymać pojazd Przełączyć na P Nie wyłączać silnika . Kontynuacja jazdy jest możliwa dopiero po ostygnięciu sprzęgła oraz zniknięciu komunikatu z wyświetlacza wielofunkcyjnego.

Na wzniesieniach nie należy nigdy zatrzymywać pojazdu, wciskając pedał gazu. Zamiast tego na wzniesieniach należy zawsze zatrzymywać pojazd poprzez

 • wciśnięcie pedału hamulca lub
 • aktywację funkcji HOLD lub
 • zaciągnięcie elektrycznego hamulca postojowego

Kick-down

Z funkcji kick-down należy korzystać, aby uzyskać maksymalne przyspieszenie:

 • Wcisnąć pedał gazu poza punkt oporu.
 • Automatyczna skrzynia biegów przełączy bieg na niższy, uwzględniając aktualną prędkość obrotową silnika.
 • Po osiągnięciu żądanej prędkości zwolnić nieco pedał gazu.
 • Automatyczna skrzynia biegów przełączy bieg ponownie na wyższy.

Jazda z przyczepą

 • Podczas pokonywania wzniesień zaleca się jazdę ze średnią prędkością obrotową silnika.
 • W zależności od stromizny podjazdu lub zjazdu włączyć niższy bieg, również gdy włączony jest tempomat, DISTRONIC PLUS lub SPEEDTRONIC.

  Położenia skrzyni biegów

  Położenie parkingowe Zabezpiecza zaparkowany pojazd przed stoczeniem. Ustawić skrzynię biegów tylko w stojącym pojeździe ...

  Przycisk wybierania programu

  Wskazówki ogólne Za pomocą przycisku wybierania programu można wybierać pomiędzy programami różnych stylów jazdy. Przy ...

  Categorie