Mercedes-Benz Klasa B: Wskazania DISTRONIC PLUS w zestawie wskaźników

Mercedes-Benz Klasa B –> Jazda i parkowanie –> Układy ułatwiające jazdę –> DISTRONIC PLUS –> Wskazania DISTRONIC PLUS w zestawie wskaźników

Wskazania w prędkościomierzu

Wskazania w prędkościomierzu


Wskazania DISTRONIC PLUS w prędkościomierzu (przykład)

Po włączeniu układu DISTRONIC PLUS następuje podświetlenie jednego lub dwóch segmentów 2 w zakresie ustawionej prędkości.

Gdy DISTRONIC PLUS rozpozna pojazd poprzedzający, podświetlone zostają segmenty 2 od prędkości pojazdu poprzedzającego 3 do prędkości ustawionej dla własnego pojazdu 1.

Informacja

Ze względów konstrukcyjnych prędkość wskazywana przez prędkościomierz może nieco różnić się od prędkości wprowadzonej do pamięci DISTRONIC PLUS

Wskazania przy wyłączonym układzie DISTRONIC PLUS

Wskazania przy wyłączonym układzie DISTRONIC PLUS


Grafika odstępu w pojazdach z czarno-białym wyświetlaczem wielofunkcyjnym

 1. Pojazd poprzedzający, jeśli został rozpoznany

 2. Skala przedstawiająca aktualną odległość od pojazdu poprzedzającego

 3. Żądana odległość od poprzedzającego pojazdu (regulowana)

 4. Własny pojazd

Wskazania przy wyłączonym układzie DISTRONIC PLUS


Grafika systemów w pojazdach z kolorowym wyświetlaczem wielofunkcyjnym

 1. Pojazd poprzedzający, jeśli został rozpoznany

 2. Skala przedstawiająca aktualną odległość od pojazdu poprzedzającego

 3. Żądana odległość od poprzedzającego pojazdu (regulowana)

 4. Własny pojazd

Pojazd z czarno-białym wyświetlaczem: W menu Asysta komputera pokładowego można wybrać grafikę odstępu.

Pojazd z kolorowym wyświetlaczem wielofunkcyjnym: W menu Asysta komputera pokładowego można wybrać grafikę systemów.

 • Pojazd z czarno-białym wyświetlaczem wielofunkcyjnym: Ustawić w komputerze pokładowym funkcję Grafika odstępu .
 • Pojazd z kolorowym wyświetlaczem wielofunkcyjnym: Ustawić w komputerze pokładowym funkcję Grafika systemów

Wskazania przy włączonym układzie DISTRONIC PLUS

Wskazania przy włączonym układzie DISTRONIC PLUS


Grafika odstępu w pojazdach z czarno-białym wyświetlaczem wielofunkcyjnym

 1. DISTRONIC PLUS włączony

 2. Własny pojazd

 3. Żądana odległość od poprzedzającego pojazdu (regulowana)

 4. Pojazd poprzedzający, jeśli został rozpoznany

Wskazania przy włączonym układzie DISTRONIC PLUS


Grafika systemów w pojazdach z kolorowym wyświetlaczem wielofunkcyjnym

 1. Pojazd poprzedzający, jeśli został rozpoznany

 2. Żądana odległość od poprzedzającego pojazdu (regulowana)

 3. Własny pojazd

 4. DISTRONIC PLUS aktywny (tekst pojawia się tylko po uruchomieniu dźwigni tempomatu)

 • Pojazd z czarno-białym wyświetlaczem wielofunkcyjnym: Ustawić w komputerze pokładowym funkcję Grafika odstępu .
 • Pojazd z kolorowym wyświetlaczem wielofunkcyjnym: Ustawić w komputerze pokładowym funkcję Grafika systemów .

Po włączeniu układu DISTRONIC PLUS przez ok. pięć sekund widać najpierw wartość ustawionej prędkości

  Wyłączanie DISTRONIC PLUS

  Do dyspozycji jest kilka sposobów wyłączania układu DISTRONIC PLUS: Nacisnąć krótko dźwignię tempomatu do przodu 1. Lu ...

  Wskazówki dotyczące jazdy z wykorzystaniem DISTRONIC PLUS

  Wskazówki ogólne Poniżej opisano kilka sytuacji w ruchu drogowym, w których trzeba zachować szczególną ostrożność. W t ...

  Categorie