Mercedes-Benz Klasa B: Wskaźnik przełożenia skrzyni biegów i programu jazdy

Mercedes-Benz Klasa B –> Jazda i parkowanie –> Automatyczna skrzynia biegów –> Dźwignia wybierania biegów DIRECT SELECT –> Wskaźnik przełożenia skrzyni biegów i programu jazdy

Aktualne przełożenie skrzyni biegów i wybrany program jazdy są przedstawiane na wyświetlaczu wielofunkcyjnym

Wskaźnik przełożenia skrzyni biegów i programu jazdy


 1. Wskaźnik przełożenia skrzyni biegów

 2. Wskaźnik programu jazdy

Informacja

Strzałki we wskaźniku informują jak i na jakie przełożenie można przełączyć za pomocą dźwigni wybierania biegów DIRECT SELECT.

 

Wskazówka

W razie awarii wskaźnika przełożeń na wyświetlaczu należy ostrożnym ruszeniem z miejsca sprawdzić, czy włączone zostało żądane przełożenie. Najlepiej wybrać w tym celu położenie D oraz program jazdy E lub S

Włączanie położenia parkingowego P

 • Nacisnąć przycisk na dźwigni wybierania biegów DIRECT SELECT w kierunku strzałki P.
 • Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się wskaźnik położenia skrzyni biegów P.
Informacja

Po włączeniu położenia parkingowego P należy upewnić się, że wskaźnik położenia skrzyni biegów na wyświetlaczu wielofunkcyjnym sygnalizuje P

 

Informacja

Położenie parkingowe P można włączać tylko, gdy pojazd stoi.

 

Informacja Automatyczna skrzynia biegów przełącza się automatycznie w położenie parkingowe P , gdy
 • podczas postoju w położeniu skrzyni biegów D lub R zostaną otworzone drzwi kierowcy
 • przy bardzo niskiej prędkości w położeniu skrzyni biegów D lub R zostaną otworzone drzwi kierowcy.

Dodatkowo rozbrzmiewa sygnał ostrzegawczy i pojawia się komunikat na wyświetlaczu

 

Informacja

Po wciśnięciu pedału hamulca i naciśnięciu dźwigni DIRECT SELECT w górę lub w dół następuje zwolnienie blokady parkingowej. Skrzynia biegów znajduje się w położeniu neutralnym N.

W przypadku temperatury oleju w skrzyni biegów poniżej -20 C z położenia parkingowego P można przełączyć w inne przełożenie tylko przy pracującym silniku.

Jeśli z położenia parkingowego P ma zostać bezpośrednio włączony bieg R lub D , należy
 • wciskając pedał hamulca i
 • nacisnąć dźwignię wybierania biegów DIRECT SELECT w górę lub w dół, poza pierwszy punkt oporu.

 

Wskazówka

Przy wysokiej prędkości obrotowej silnika oraz podczas toczenia się pojazdu nie należy bezpośrednio zmieniać przełożeń z D na R, z R na D lub na P. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia automatycznej skrzyni biegów.

Włączanie biegu wstecznego R

Wskazówka

Automatyczną skrzynię biegów należy przełączać w położenie R tylko podczas postoju pojazdu.

 

Informacja

Przy włączonym biegu wstecznym funkcja ECO Start-Stop jest niedostępna.

Dalsze informacje na temat funkcji ECO Start-Stop.

 • W trakcie postoju pojazdu wcisnąć pedał hamulca.
 • Nacisnąć dźwignię wybierania biegów DIRECT SELECT w górę, poza pierwszy punkt oporu

Włączanie położenia neutralnego N

 • Nacisnąć dźwignię wybierania biegów DIRECT SELECT w górę lub w dół, do pierwszego punktu oporu.

Włączanie położenia do jazdy D

 • W trakcie postoju pojazdu wcisnąć pedał hamulca.
 • Nacisnąć dźwignię wybierania biegów DIRECT SELECT w dół, poza pierwszy punkt oporu

  Zmiana biegów - przegląd

  Dźwignia wybierania biegów DIRECT SELECT znajduje się przy kolumnie kierownicy z prawej strony. P Położenie parkingowe z blokadą dźwign ...

  Położenia skrzyni biegów

  Położenie parkingowe Zabezpiecza zaparkowany pojazd przed stoczeniem. Ustawić skrzynię biegów tylko w stojącym pojeździe ...

  Categorie