Mercedes-Benz Klasa B: Wprowadzenie

OSTRZEŻENIE

Obsługa systemów informacyjnych i urządzeń komunikacyjnych podczas jazdy odwraca uwagę kierowcy od wydarzeń na drodze. Poza tym można stracić kontrolę nad pojazdem. Istnieje ryzyko wypadku!

Z urządzeń tych należy korzystać tylko wtedy, gdy dopuszcza to sytuacja na drodze. Jeśli tak nie jest, zatrzymać pojazd zgodnie z przepisami o ruchu drogowym i wprowadzić odpowiednie dane w stojącym pojeździe.

Podczas telefonowania należy przestrzegać przepisów danego kraju.

 • Włączyć telefon komórkowy, patrz oddzielna instrukcja obsługi telefonu.
 • Włączyć system Audio lub COMAND Online, patrz oddzielna instrukcja obsługi.
 • Telefon komórkowy można włożyć w uchwyt lub nawiązać połączenie Bluetooth z systemem Audio lub COMAND Online, patrz oddzielna instrukcja obsługi.
 • Za pomocą lub
  na kierownicy wybrać menu Tel .

Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się jeden z następujących komunikatów:

 • Wprowadzić PIN : telefon jest włożony w uchwyt telefonu komórkowego i kod PIN nie jest jeszcze wprowadzony.

Po wprowadzeniu kodu PIN poprzez telefon komórkowy, LINGUATRONIC, system Audio lub COMAND, telefon komórkowy wyszukuje sieć.

 • Telefon gotowy   lub nazwa operatora sieci komórkowej: telefon komórkowy znalazł sieć i jest gotowy do odbioru.
 • Telefon No Service : sieć telefoniczna jest niedostępna i telefon komórkowy szuka sieci.
Informacja

Dalsze informacje o odpowiednich telefonach komórkowych oraz łączeniu telefonów komórkowych poprzez Bluetooth są dostępne:

 • we wszystkich Autoryzowanych Stacjach Obsługi Mercedes-Benz
 • w Internecie pod adresem

  Menu Telefon

  ...

  Przyjęcie połączenia

  Połączenie przychodzące (na przykładzie kolorowego wyświetlacza wielofunkcyjnego) Za pomocą na kierownicy przyjąć połącz ...

  Categorie