Mercedes-Benz Klasa B: Ważne zasady bezpieczeństwa

Mercedes-Benz Klasa B –> Obręcze kół i opony –> Ważne zasady bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

W przypadku montażu obręczy i kół o nieprawidłowych wymiarach mogą zostać uszkodzone hamulce kół lub komponenty zawieszenia kół. Istnieje ryzyko wypadku!

Obręcze i opony należy zawsze wymieniać na obręcze i opony o specyfikacji oryginalnych części.

W przypadku obręczy należy przy tym zwracać uwagę na
 • oznaczenie
 • typ

W przypadku opon należy przy tym zwracać uwagę na

 • oznaczenie

 • producenta

 • typ

 

OSTRZEŻENIE

Opona pozbawiona ciśnienia wpływa bardzo negatywnie na sterowność oraz reakcje pojazdu podczas jazdy i hamowania. Istnieje ryzyko wypadku!

Opony bez właściwości awaryjnych:
 • Nie należy jeździć z oponą pozbawioną powietrza.
 • Oponę pozbawioną ciśnienia należy niezwłocznie wymienić na koło dojazdowe lub zapasowe lub skontaktować się z fachowym serwisem.

Opony z właściwościami awaryjnymi:

 • Należy przestrzegać informacji i wskazówek ostrzegawczych dla opon MOExtended (opony o właściwościach awaryjnych).

Akcesoria nieposiadające dopuszczenia Daimler AG do danego typu pojazdu lub nieprawidłowo stosowane, mogą wpływać negatywnie na bezpieczeństwo jazdy.

Przed zakupem i użyciem akcesoriów bez dopuszczenia należy w fachowym serwisie uzyskać informacje na temat:

 • celowości
 • postanowień ustawowych
 • rekomendacji fabrycznych

Informacje o wymiarach i typach obręczy i opon dla Państwa pojazdu.

Informacje na temat ciśnienia w oponach Państwa pojazdu znajdują się:

 • na tabliczce z wartościami ciśnienia w oponach na pokrywie wlewu paliwa
 • w rozdziale "Ciśnienie powietrza w oponach"

Prace modyfikujące przy układzie hamulcowym i kołach są niedopuszczalne. Zastosowanie podkładek dystansowych i osłon przeciwpyłowych hamulców jest niedopuszczalne. Może to spowodować cofnięcie decyzji o dopuszczeniu do ruchu drogowego.

Informacja

Szczegółowe informacje na temat kół i opon są dostępne w każdym fachowym serwisie.

  Warto wiedzieć

  Informacja Niniejsza instrukcja obsługi opisuje wszystkie modele, elementy wyposażenia seryjnego i dodatkowego Państwa pojazdu, które były ...

  Eksploatacja

  ...

  Categorie