Mercedes-Benz Klasa B: Ważne zasady bezpieczeństwa

Mercedes-Benz Klasa B –> Jazda i parkowanie –> Parkowanie –> Ważne zasady bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Dłuższy kontakt łatwopalnych materiałów, np. suchych liści, trawy lub gałęzi z gorącymi elementami układu wydechowego lub strumieniem spalin może być przyczyną pożaru. Istnieje niebezpieczeństwo pożaru!

Pojazd należy parkować w miejscu wykluczającym takie zagrożenie. W szczególności nie parkować pojazdu na suchej łące i skoszonych polach.

 

OSTRZEŻENIE Dzieci pozostawione bez opieki w pojeździe mogą wprawić pojazd w ruch, np.
 • zwalniając hamulec postojowy
 • przełączając automatyczną skrzynię biegów z położenia parkingowego P lub przełączając mechaniczną skrzynię biegów na bieg jałowy
 • włączając silnik.

Dodatkowo mogą obsługiwać elementy wyposażenia pojazdu i zostać zakleszczone. Istnieje ryzyko obrażeń i wypadku!

Opuszczając pojazd należy zabrać ze sobą kluczyk i zablokować zamki. Nie należy pozostawiać dzieci bez opieki w pojeździe.

 

Wskazówka

Pojazd należy zawsze prawidłowo zabezpieczać przed stoczeniem się. W przeciwnym razie pojazd lub zespół napędowy pojazdu może zostać uszkodzony.

W celu zapewnienia, że pojazd jest prawidłowo zabezpieczony przed niezamierzonym stoczeniem,

 • elektryczny hamulec postojowy musi być uruchomiony
 • w pojazdach z mechaniczną skrzynią biegów musi być włączony 1. bieg lub bieg wsteczny
 • w pojazdach z automatyczną skrzynią biegów, skrzynia biegów musi się znajdować w położeniu P i wskaźnik przełożeń na wyświetlaczu wielofunkcyjnym musi pokazywać P
 • kluczyk musi być wyjęty
 • na stromych wzniesieniach lub spadkach koła przednie muszą być skręcone w kierunku krawężnika.

  Parkowanie

  ...

  Wyłączanie silnika

  Ważne zasady bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE Podczas wyłączania silnika automatyczna skrzynia biegów przełącza się w po ...

  Categorie