Mercedes-Benz Klasa B: Ważne zasady bezpieczeństwa

Mercedes-Benz Klasa B –> Fotele, kierownica i lusterka –> Fotele –> Ważne zasady bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Gdy fotele są przestawiane przez dzieci, dzieci mogą się przy tym zakleszczyć, szczególnie w sytuacji, gdy pozostają bez opieki. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

Opuszczając pojazd należy zabrać ze sobą kluczyk i zablokować zamki. Nie należy pozostawiać dzieci bez opieki w pojeździe.

Położenie foteli można regulować również po wyjęciu kluczyka ze stacyjki.

OSTRZEŻENIE

Odblokowany fotel kierowcy może nieoczekiwanie przesunąć się podczas jazdy. Skutkiem może być utrata kontroli nad pojazdem. Istnieje ryzyko wypadku!

Przed uruchomieniem silnika należy upewnić się, czy fotel kierowcy jest zablokowany.

 

OSTRZEŻENIE Do utraty kontroli nad pojazdem może dojść wskutek
 • ustawiania fotela kierowcy, zagłówka, kierownicy lub lusterek podczas jazdy
 • zakładania pasa bezpieczeństwa podczas jazdy.

Istnieje ryzyko wypadku!

Przed uruchomieniem silnika należy ustawić fotel kierowcy, zagłówek, kierownicę i lusterka oraz zapiąć pas bezpieczeństwa.

 

OSTRZEŻENIE

W przypadku nieuważnego ustawiania wysokości fotela kierowca lub inni pasażerowie mogą zostać zakleszczeni i doznać przy tym obrażeń. W szczególności dzieci mogą w sposób niezamierzony nacisnąć przyciski elektrycznej regulacji foteli, w wyniku czego mogą zostać zakleszczone. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

Należy zwracać uwagę, aby ręce lub inne części ciała podczas ruchu fotela nie znajdowała się pod dźwignią systemu regulacji fotela.

 

OSTRZEŻENIE

Podczas przestawiania fotela może dojść do zakleszczenia, np. w obszarze prowadnicy fotela. Istnieje ryzyko obrażeń!

Przed przestawianiem fotela należy upewnić się, czy nikt nie trzyma kończyn w strefie ruchu fotela.

Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa dotyczących poduszek powietrznych i dzieci w pojeździe.

Wskazówka

Aby wykluczyć możliwość uszkodzenia foteli i ich ogrzewania należy przestrzegać następujących zasad:

 • Nie dopuszczać do rozlania się płynów na fotele. Jeśli dojdzie do rozlania płynu na fotel, należy go jak najszybciej wysuszyć.
 • Nie włączać ogrzewania foteli, jeśli fotele są wilgotne lub mokre. Nie wykorzystywać ogrzewania fotela do jego osuszenia.
 • Obicia foteli czyścić zgodnie z zaleceniami, patrz rozdział "Konserwacja wnętrza".
 • Nie przewozić na fotelach ciężkich przedmiotów. Nie kłaść na fotelach ostrych lub szpiczastych przedmiotów, jak np. noże, gwoździe lub narzędzia. Fotele wykorzystywać w miarę możliwości wyłącznie do przewożenia osób.
 • Podczas działania ogrzewania foteli nie należy ich przykrywać izolującymi materiałami, np. kocami, pokrowcami ochronnymi, nie kłaść na nich toreb, nie montować fotelika dziecięcego itd.

 

Wskazówka

Upewnić się, że podczas cofania foteli we wnęce na nogi, pod lub za fotelem nie znajdują się żadne przedmioty. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że dojdzie do uszkodzenia foteli i/ lub tych przedmiotów.

 

Informacja

Dalsze informacje:

 • Powiększanie przestrzeni bagażowej (składanie foteli tylnych)

  Fotele

  ...

  Ręczne ustawianie fotela

  W kierunku wzdłużnym Unieść dźwignię 1 i przesunąć fotel do przodu lub do tyłu. Puścić dźwignię 1. Fo ...

  Categorie