Mercedes-Benz Klasa B: Ważne zasady bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Podczas otwierania lub zamykania może dojść do zakleszczenia kończyn pomiędzy roletą przeciwsłoneczną a ramą lub oknem dachowym. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

Przed rozpoczęciem otwierania lub zamykania należy upewnić się, że w obszarze ruchu rolety przeciwsłonecznej nie znajdują się kończyny.

Gdy dojdzie do zakleszczenia,
 • niezwłocznie puścić przycisk lub
 • w trybie automatycznym nacisnąć krótko przycisk w dowolnym kierunku.

Otwieranie lub zamykanie jest zatrzymywane.

Roleta przeciwsłoneczna służy jako ochrona przed promieniowaniem słonecznym. Roletę przeciwsłoneczną można otwierać i zamykać tylko po zamknięciu okna dachowego.

  Obsługa rolety przeciwsłonecznej okna dachowego

  ...

  Funkcja rewersowania rolety przeciwsłonecznej

  Roleta przeciwsłoneczna jest wyposażone w automatyczną funkcję rewersowania. Jeśli jakiś obiekt utrudnia lub ogranicza zamykanie rolety przeciws ...

  Categorie