Mercedes-Benz Klasa B: Włączanie i wyłączanie ogrzewania foteli

Mercedes-Benz Klasa B –> Fotele, kierownica i lusterka –> Fotele –> Włączanie i wyłączanie ogrzewania foteli

Włączanie i wyłączanie

OSTRZEŻENIE

W przypadku ponownego włączenia ogrzewania fotela poduszka i oparcie fotela mogą być bardzo gorące. W przypadku ograniczonego odczuwania temperatury lub ograniczonej możliwości reakcji na podwyższone temperatury może mieć to negatywny wpływ na zdrowie lub nawet skutkować obrażeniami o charakterze poparzeń. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

Dlatego nie należy włączać ponownie ogrzewania foteli.

Włączanie i wyłączanie


Trzy czerwone lampki kontrolne w przycisku informują, który stopień ogrzewania jest włączony.

Po upływie ok. ośmiu minut następuje automatyczne przełączenie ze stopnia 3 na stopień 2.

Po upływie ok. dziesięciu minut następuje automatyczne przełączenie ze stopnia 2 na stopień 1.

Automatyczne wyłączenie ze stopnia 1 następuje po upływie ok. 20 minut.

 • Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie 1 lub 2.
 • Włączanie: Naciskać przycisk 1, aż ustawiony zostanie żądany stopień ogrzewania.
 • Wyłączanie: Naciskać przycisk 1, aż zgasną wszystkie lampki kontrolne.
Informacja

Przy zbyt niskim napięciu akumulatora ogrzewanie foteli może wyłączyć się automatycznie.

Problemy z ogrzewaniem foteli

Problem

Możliwe przyczyny/ skutki i Rozwiązania

Ogrzewanie foteli wyłączyło się przedwcześnie lub nie można go włączyć. Napięcie w instalacji elektrycznej jest zbyt niskie z powodu włączenia zbyt wielu odbiorników prądu.
 • Wyłączyć zbędne odbiorniki, jak np. ogrzewanie szyby tylnej lub oświetlenie wewnętrzne

Jeśli akumulator jest naładowany w wystarczającym stopniu, ogrzewanie foteli włącza się automatycznie ponownie.

  Ustawianie 4-zakresowego podparcia kręgosłupa

  W celu uzyskania lepszego podparcia kręgosłupa można indywidualnie ustawić wypukłość oparć foteli przednich. Przesuwanie wypuk ...

  Kierownica

  ...

  Categorie