Mercedes-Benz Klasa B: Włączanie i wyłączanie chłodzenia z osuszaniem powietrza

Mercedes-Benz Klasa B –> Klimatyzacja –> Obsługa układów klimatyzacji –> Włączanie i wyłączanie chłodzenia z osuszaniem powietrza

Wskazówki ogólne

Po wyłączeniu funkcji chłodzenia z osuszaniem powietrza wnętrze pojazdu nie jest chłodzone przy ciepłej pogodzie. Poza tym powietrze we wnętrzu nie jest osuszane. W efekcie szyby mogą zaparować. Dlatego funkcję chłodzenia z osuszaniem powietrza należy wyłączać jedynie na krótko.

Z funkcji "chłodzenie z osuszaniem powietrza" można korzystać tylko podczas pracy silnika. Powietrze doprowadzane do wnętrza pojazdu jest chłodzone do ustawionej temperatury i osuszane.

W trakcie chłodzenia pod pojazdem może skraplać się woda. Jest to normalne zjawisko i nie świadczy o uszkodzeniu układu klimatyzacji.

Włączanie i wyłączanie

 • Włączanie: Nacisnąć przycisk .
 • Lampka kontrolna w przycisku
  świeci się.
 • Wyłączanie: Nacisnąć przycisk .

 • Lampka kontrolna w przycisku
  gaśnie. Funkcja chłodzenia z osuszaniem powietrza wyłączy się z niewielkim opóźnieniem.

Problemy z funkcją "chłodzenie z osuszaniem powietrza"

Problem

Możliwe przyczyny/ skutki i Rozwiązania

Lampka kontrolna w przycisku miga trzykrotnie lub gaśnie.
Nie można włączyć chłodzenia z osuszaniem powietrza

Chłodzenie z osuszaniem powietrza jest wyłączone z powodu usterki.

 • Udać się do fachowego serwisu
  • Włączanie i wyłączanie klimatyzacji

   Wskazówki ogólne Wyłączenie klimatyzacji powoduje wyłączenie dopływu powietrza oraz jego cyrkulacji we wnętrzu. W efekcie szyby mog& ...

   Automatyczne sterowanie klimatyzacją

   ...

   Categorie