Mercedes-Benz Klasa B: Włączanie i wyłączanie asystenta pasa ruchu

Mercedes-Benz Klasa B –> Komputer pokładowy i wskaźniki –> Menu i podmenu –> Menu Asysta –> Włączanie i wyłączanie asystenta pasa ruchu

 • Za pomocą lub
  na kierownicy wybrać menu Asysta
  .
 • Za pomocą lub
  wybrać Asystent pasa ruchu .
 • Nacisnąć .

 • Wyświetlone zostaje aktualne ustawienie.
 • Potwierdzić za pomocą .

 • Za pomocą lub
  ustawić wyłączony , standardowy
  lub adaptacyjny .
 • Za pomocą zapisać ustawienie.
 • Pojazd z czarno-białym wyświetlaczem wielofunkcyjnym: gdy asystent pasa ruchu jest włączony, na wyświetlaczu wielofunkcyjnym w pasku statusu pojawia się symbol .

Pojazd z kolorowym wyświetlaczem wielofunkcyjnym: gdy asystent pasa ruchu jest włączony, w grafice systemów na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawiają się oznaczenia pasa ruchu w formie jasnych linii.

Dalsze informacje na temat asystenta pasa ruchu.

  Włączanie i wyłączanie asystenta kąta martwego

  Za pomocą lub na kierownicy wybrać menu Asysta . Za pomocą lub wybrać As. kąta martwego . Nacisnąć . Wyświetlone zost ...

  Menu Serwis

  Widok menu Serwis (na przykładzie kolorowego wyświetlacza wielofunkcyjnego) W menu Serwis dostępne są następujące możliwości: Wy ...

  Categorie