Mercedes-Benz Klasa B: Ustawianie prędkości

Należy pamiętać, że przyspieszenie lub wyhamowanie pojazdu do ustawionej prędkości może potrwać chwilę.

 • Nacisnąć dźwignię tempomatu w górę 1 w celu zwiększenia prędkości lub w dół 4 w celu jej zmniejszenia.
 • Przytrzymać dźwignię tempomatu do chwili osiągnięcia żądanej prędkości.
 • Puścić dźwignię tempomatu.
 • Nowa prędkość zostaje zapisana w pamięci.
 • Ustawianie etapami co 1 km/h: Nacisnąć krótko dźwignię tempomatu do oporu do góry 1 lub do dołu 4.
 • Ustawiona ostatnio prędkość jest zwiększana lub zmniejszana etapami co 1 km/h.
 • Ustawianie etapami co 10 km/h: Nacisnąć dźwignię tempomatu poza punkt oporu krótko do góry 1 lub do dołu 4.
 • Ustawiona ostatnio prędkość jest zwiększana lub zmniejszana etapami co 10 km/h.
Informacja

Wciśnięcie pedału gazu nie powoduje wyłączenia tempomatu. Jeśli nastąpi krótkotrwałe przyspieszenie, np. przy wyprzedzaniu, po zwolnieniu pedału gazu tempomat przywraca prędkość ostatnio wprowadzoną do pamięci.

  Zapisywanie, utrzymywanie i wywoływanie prędkości

  Wprowadzanie aktualnej prędkości do pamięci i utrzymywanie jej Aktualną prędkość można wprowadzić do pamięci, jeśli jest w ...

  Wyłączanie tempomatu

  Do dyspozycji jest kilka sposobów wyłączania tempomatu: Nacisnąć krótko dźwignię tempomatu do przodu 6 . Lub Zahamować ...

  Categorie