Mercedes-Benz Klasa B: Tymczasowe ograniczenie prędkości SPEEDTRONIC

Mercedes-Benz Klasa B –> Jazda i parkowanie –> Układy ułatwiające jazdę –> SPEEDTRONIC –> Tymczasowe ograniczenie prędkości SPEEDTRONIC

Wskazówki ogólne

Za pomocą dźwigni tempomatu obsługuje się tempomat lub DISTRONIC PLUS i tymczasowe ograniczenie prędkości SPEEDTRONIC.

Lampka kontrolna LIM na dźwigni tempomatu wskazuje aktualnie wybrany układ:

 • Lampka kontrolna LIM nie świeci się: Wybrany jest tempomat lub DISTRONIC PLUS.
 • Lampka kontrolna LIM świeci się: Wybrane jest tymczasowe ograniczenie prędkości SPEEDTRONIC.

Przy pracującym silniku za pomocą dźwigni tempomatu można wprowadzić do pamięci każdą prędkość pomiędzy 30 km/h a technicznie uwarunkowaną prędkością maksymalną pojazdu. Jeśli ustawiona wartość stałego ograniczenia prędkości SPEEDTRONIC jest niższa, wartość ta jest decydująca.

Wskazówki ogólne


 1. Wprowadzanie do pamięci prędkości aktualnej lub większej

 2. Lampka kontrolna LIM

 3. Wprowadzanie do pamięci aktualnej prędkości lub wywołanie ostatnio wprowadzonej prędkości

 4. Wprowadzanie do pamięci prędkości aktualnej lub mniejszej

 5. Przełączanie między tempomatem a układem DISTRONIC PLUS i tymczasowym ograniczeniem prędkości SPEEDTRONIC

 6. Wyłączanie tymczasowego ograniczenia prędkości SPEEDTRONIC

  Ważne zasady bezpieczeństwa

  SPEEDTRONIC nie może zmniejszyć ryzyka wypadku wynikającego z niewłaściwego stylu jazdy oraz działa w granicach określonych przez prawa fizyki. ...

  Wybieranie tymczasowego ograniczenia prędkości SPEEDTRONIC

  Sprawdzić, czy lampka kontrolna LIM 2 jest włączona. Jeśli tak, tymczasowe ograniczenie prędkości SPEEDTRONIC jest już wybrane. Jeś ...

  Categorie