Mercedes-Benz Klasa B: Tankowanie

Problemy ze skrzynią biegów

Problem Możliwe przyczyny/ skutki i Rozwiązania Problemy ze zmianą biegów. Wyciek oleju ze skrzyni biegów. ...

Ważne zasady bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE Opary paliwa są łatwopalne. W przypadku niefachowego obchodzenia się z paliwem istnieje ryzyko pożaru i wybuchu! Należy ...

Categorie