Mercedes-Benz Klasa B: Stosowanie zestawu TIREFIT

Mercedes-Benz Klasa B –> Usuwanie awarii –> Uszkodzenie opony –> Zestaw TIREFIT –> Stosowanie zestawu TIREFIT

Stosowanie zestawu TIREFIT


Naklejka TIREFIT, 2-częściowa

 • Wbity przedmiot, np. śrubę lub gwóźdź należy pozostawić w oponie.
 • Wyjąć ze schowka pod podłogą przestrzeni bagażowej pojemnik z uszczelniaczem opon, dołączoną naklejkę TIREFIT i pompkę do kół.
 • Część 1 naklejki TIREFIT umieścić w polu widzenia kierowcy.
 • Część 2 naklejki TIREFIT umieścić na obręczy uszkodzonego koła, w pobliżu zaworu opony.

Stosowanie zestawu TIREFIT


 • Wyjąć elastyczny przewód 6 i wtyk 3 z dna obudowy elektrycznej pompki do kół.
 • Wsunąć żółty wtyk przewodu elastycznego w mocowanie żółtego kapturka 5 pojemnika z uszczelniaczem do opon 1 aż do zablokowania.
 • Wsunąć żółty kapturek 5 pojemnika z uszczelniaczem do opon 1 uszczelką do mocowania elektrycznej pompki do kół 2 aż kapturek zablokuje się obydwoma haczykami.

Stosowanie zestawu TIREFIT


 • Odkręcić kapturek zaworu 7 uszkodzonej opony.
 • Przykręcić elastyczny przewód 8 do zaworu 7.
 • Włożyć wtyk 3 w gniazdo zapalniczki lub gniazdo 12 V w pojeździe.
 • Przekręcić kluczyk w położenie 1.
 • Nacisnąć przełącznik 4 na elektrycznej pompce do kół w położenie ON.
 • Elektryczna pompka do kół jest włączona. Opona jest pompowana.
Informacja

Najpierw do opony jest pompowany uszczelniacz. Przy tym ciśnienie może wzrosnąć na krótko do ok. 500 kPa (5 bar, 73 psi).

Nie wyłączać elektrycznej pompki do kół w tej fazie!

 • Pompkę do kół pozostawić pracującą przez maksymalnie dziesięć minut. Następnie musi zostać osiągnięte ciśnienie co najmniej 200 kPa (2,0 bar, 29 psi).

Jeśli po upływie maksymalnie dziesięciu minut ciśnienie 200 kPa (2,0 bar, 29 psi) zostanie osiągnięte, patrz "Ciśnienie w oponie zostało osiągnięte".

Jeśli po upływie maksymalnie dziesięciu minut ciśnienie 200 kPa (2,0 bar, 29 psi) nie zostanie osiągnięte, patrz "Ciśnienie w oponie nie zostało osiągnięte".

Informacja

W przypadku wycieku uszczelniacza do opon należy pozostawić go do zaschnięcia. Zaschnięty środek można zdjąć jak folię.

Odzież zabrudzoną uszczelniaczem do opon należy możliwie szybko przekazać do czyszczenia chemicznego za pomocą nadchloranu etylenu.

  Ważne zasady bezpieczeństwa

  TIREFIT jest uszczelniaczem do opon. Za pomocą zestawu TIREFIT można uszczelnić niewielkie uszkodzenia kłute do 4 mm, szczególnie na powierzchni bie& ...

  Ciśnienie w oponie nie jest osiągnięte

  Jeśli po maksymalnie dziesięciu minutach nie jest osiągnięte ciśnienie 200 kPa ( 2,0 bar , 29 psi ): Wyłączyć elektryczną pompk& ...

  Categorie