Mercedes-Benz Klasa B: Siatka zabezpieczająca

Demontaż i montaż osłony przestrzeni bagażowej

Demontaż: Osłona bagażnika musi być zwinięta. Wcisnąć nakładkę osłony bagażnika 1 po prawej lub lewej stronie za p ...

Ważne zasady bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE Siatka zabezpieczająca nie może przytrzymać lub zabezpieczyć ciężkich przedmiotów, elementów bagażu ...

Categorie