Mercedes-Benz Klasa B: Przełączanie SPEEDTRONIC na tryb bierny

Mercedes-Benz Klasa B –> Jazda i parkowanie –> Układy ułatwiające jazdę –> SPEEDTRONIC –> Przełączanie SPEEDTRONIC na tryb bierny

Gdy pedał gazu zostanie wciśnięty poza punkt oporu (kick-down), SPEEDTRONIC jest przełączany na tryb bierny. Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawi się komunikat SPEEDTRONIC w trybie biernym .

W ten sposób można przekraczać zapisaną prędkość. SPEEDTRONIC jest ponownie aktywny, gdy

 • pojazd porusza się wolniej od zapisanej prędkości bez kickdown
 • zostanie ustawiona nowa prędkość lub
 • nastąpi ponowne wywołanie ostatnio zapisanej prędkości.

Z wyświetlacza wielofunkcyjnego znika komunikat SPEEDTRONIC w trybie biernym

  Wprowadzanie do pamięci aktualnej prędkości lub wywołanie ostatnio wprowadzonej prędkości

  OSTRZEŻENIE Gdy zostanie wywołana zapisana prędkość i jest ona mniejsza od aktualnej prędkości, pojazd jest hamowany. Jeśli za ...

  Wyłączanie tymczasowego ograniczenia prędkości SPEEDTRONIC

  Tymczasowego ograniczenia prędkości SPEEDTRONIC nie można wyłączyć przez wciśnięcie pedału hamulca. Tymczasowe ograniczenie prę ...

  Categorie