Mercedes-Benz Klasa B: Prowadzenie do celu aktywne

Żaden manewr nie został zapowiedziany

Żaden manewr nie został zapowiedziany


Brak zapowiedzianego manewru (na przykładzie kolorowego wyświetlacza wielofunkcyjnego)

 1. Odległość do celu

 2. Odległość do miejsca wykonania najbliższego manewru

 3. Ulica, po której aktualnie porusza się pojazd

 4. Symbol "jedź tak, jak prowadzi droga"

Zapowiedziany manewr bez zaleceń dotyczących pasa ruchu

Zapowiedziany manewr bez zaleceń dotyczących pasa ruchu


Zapowiedziany manewr bez zalecenia zmiany pasa ruchu (na przykładzie kolorowego wyświetlacza wielofunkcyjnego)

 1. Ulica, do której prowadzi manewr

 2. Odległość do najbliższego manewru i graficzny wskaźnik odległości

 3. Symbol manewru

Gdy zapowiadany jest manewr, obok symbolu manewru 3 pojawia się graficzne wskazanie odległości 2. Zmniejsza się ono od dołu do góry, w miarę zbliżania się do zapowiadanego manewru.

Zapowiedziany manewr z zaleceniem dotyczącym pasa ruchu

Zapowiedziany manewr z zaleceniem dotyczącym pasa ruchu


Zapowiedziany manewr z zaleceniem pasa ruchu (na przykładzie kolorowego wyświetlacza wielofunkcyjnego)

 1. Ulica, do której prowadzi manewr

 2. Odległość do najbliższego manewru i graficzny wskaźnik odległości

 3. Zalecany pas ruchu oraz nowy pas ruchu, dochodzący w trakcie manewru

 4. Niezalecane pasy ruchu

 5. Zalecany pas ruchu

 6. Symbol manewru

Jeżeli cyfrowa mapa zawiera odpowiednie dane, na drogach wielopasmowych może być wyświetlana przed manewrami zalecana jazda na konkretnych pasach ruchu. Podczas manewru mogą dojść kolejne pasy ruchu.

Zalecany pas ruchu oraz nowy pas ruchu, dochodzący w trakcie manewru 3: pas, z którego możliwe jest wykonanie obu kolejnych manewrów bez zmiany pasa.

Niezalecany pas ruchu 4: pas, z którego wykonanie manewru bez zmiany pasa jest niemożliwe.

Zalecany pas ruchu 5: pas, z którego możliwe jest wykonanie tylko najbliższego manewru bez zmiany pasa.

Wskazania systemu nawigacyjnego na wyświetlaczu

 • : Cel lub cel pośredni został
  osiągnięty.
 • Nowa trasa... lub Wyznaczanie trasy : nowa trasa jest wyznaczana.
 • Brak mapy lub Brak danych ulicy : pojazd znajduje się na terenie nieujętym na cyfrowej mapie (pozycja Off-Map).
 • Brak trasy : trasa do wybranego celu nie może zostać wyznaczona.

  Wyświetlanie wskazówek nawigacyjnych

  Włączyć system Audio lub COMAND Online, patrz oddzielna instrukcja obsługi. Za pomocą lub na kierownicy wybrać menu Nawigacja . W m ...

  Menu Audio

  ...

  Categorie