Mercedes-Benz Klasa B: Problemy z szybami bocznymi

Mercedes-Benz Klasa B –> Otwieranie i zamykanie –> Szyby boczne –> Problemy z szybami bocznymi

OSTRZEŻENIE

Podczas ponownego zamykania szyby bocznej bezpośrednio po jej zablokowaniu się lub regulowaniu szyba zamyka się ze zwiększoną lub maksymalną siłą. Funkcja odwracania kierunku ruchu jest przy tym nieaktywna. Ruch szyby może spowodować zakleszczenie części ciała w otworze okiennym. Istnieje zwiększone ryzyko doznania obrażeń lub nawet utraty życia!

Należy zwracać uwagę, aby w strefie zamykania się szyby nie było żadnej części ciała. W razie zagrożenia puścić przycisk lub nacisnąć ponownie, aby zatrzymać ruch szyby bocznej lub ponownie ją otworzyć.

 

Problem

Możliwe przyczyny/ skutki i Rozwiązania

Nie można zamknąć szyby, ponieważ ciała obce, np. liście lub inne przedmioty w prowadnicy blokują jej ruch
 • Usunąć przeszkadzające przedmioty.

 • Zamknąć szybę boczną.

Nie można zamknąć szyby bocznej i nie ma widocznej przyczyny. Jeśli szyba przy zamykaniu zostanie zablokowana i nieco się uchyli:
 • Bezpośrednio po zablokowaniu ponownie pociągnąć odpowiedni przycisk i przytrzymać, aż szyba zostanie zamknięta

Szyba zostanie zamknięta ze zwiększoną siłą.

Jeśli szyba ponownie zostanie zablokowana i nieco się uchyli:

 • Bezpośrednio po zablokowaniu ponownie pociągnąć odpowiedni przycisk i przytrzymać, aż szyba zostanie zamknięta

Szyba zostanie zamknięta bez funkcji zabezpieczenia przed zakleszczeniem

  Regulacja szyb bocznych

  Każda szyba boczna wymaga wyregulowania jeśli po całkowitym zamknięciu następuje jej uchylenie jeśli nie zamyka się lub nie otwiera si ...

  Panoramiczne okno dachowe

  ...

  Categorie