Mercedes-Benz Klasa B: Ponowne uruchomienie układu ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach

Mercedes-Benz Klasa B –> Obręcze kół i opony –> Ciśnienie w oponach –> Układ ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach –> Ponowne uruchomienie układu ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach

Uruchomić ponownie układ ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach, jeśli

 • ciśnienie w oponach zostało zmienione
 • koła lub opony zostały zmienione
 • zamontowane zostały nowe koła lub opony.
 • Przed ponownym uruchomieniem należy upewnić się, że ciśnienie we wszystkich czterech oponach dla danej sytuacji jest prawidłowo ustawione. Wartość zalecanego ciśnienia w oponach znajduje się w tabeli z wartościami ciśnienia w oponach na pokrywie wlewu paliwa.

Układ ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach może ostrzegać w niezawodny sposób, jeśli ciśnienie w oponach jest prawidłowo ustawione. Jeśli ciśnienie nie zostało ustawione prawidłowo, monitorowana jest ta nieprawidłowa wartość.

 • Należy uwzględnić wskazówki zawarte w ustępie "Ciśnienie w oponach".
 • Kluczyk w stacyjce musi być przekręcony w położenie 2 .
 • Za pomocą lub
  na kierownicy wybrać menu Serwis
  .
 • Za pomocą lub
  wybrać Ciśnienie w oponach .
 • Nacisnąć .

 • Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat Monitorowanie ciśnienia w oponach aktywne, restart przez OK .

W celu potwierdzenia ponownego uruchomienia:

 • Nacisnąć .

 • Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat Ciśnienie w oponach teraz OK? .
 • Za pomocą lub
  wybrać Tak .

 • Nacisnąć .

 • Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat Monitorowanie ciśnienia w oponach ponownie uruchomione .

Po krótkim czasie układ rozpocznie monitorowanie ciśnienia ustawionego we wszystkich czterech oponach.

W celu przerwania ponownego uruchomienia:

 • Nacisnąć .

Lub

 • Gdy pojawi się komunikat Ciśnienie w oponach teraz OK? , za pomocą lub
  wybrać Anuluj .

 • Nacisnąć .

 • Wartości ciśnienia w oponach zapisane podczas ostatniego uruchomienia są nadal monitorowane.

  Ważne zasady bezpieczeństwa

  Układ ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach ostrzega kierowcę o nieprawidłowo ustawionym ciśnieniu w oponach. Należy uwzględnić wskaz&o ...

  Kontrola ciśnienia w oponach

  ...

  Categorie