Mercedes-Benz Klasa B: Panel obsługi z lewej strony

 • Wywoływanie wiersza menu i wybór menu
Krótkie naciśnięcie:
 • Przeglądanie list
 • Wybieranie podmenu lub funkcji
 • W menu Audio wybór zapisanej stacji radiowej, utworu audio lub sceny wideo
 • W menu Telefon przejście do książki telefonicznej i wybór nazwiska/ nazwy lub numeru telefonu
Długie naciśnięcie:
 • W menu Audio wybór poprzedniej/ następnej stacji radiowej, poprzez funkcję szybkiego wybierania wybór utworu audio lub sceny wideo
 • W menu Telefon uruchomienie szybkiego przeglądania książki telefonicznej
 • Potwierdzanie wyboru/ komunikatu na wyświetlaczu
 • W menu Telefon przejście do książki telefonicznej i uruchamianie wybierania wybranego numeru
 • W menu Audio zatrzymanie wyszukiwania stacji na żądanej pozycji

  Przegląd

  Wyświetlacz wielofunkcyjny Włączanie LINGUATRONIC, patrz oddzielna instrukcja obsługi Panel obsługi z prawej strony ...

  Panel obsługi z prawej strony

  Odrzucenie lub zakończenie połączenia Opuszczanie książki telefonicznej/ pamięci powtórnego wybierania ...

  Categorie