Mercedes-Benz Klasa B: Otwieranie pokrywy komory silnika

Mercedes-Benz Klasa B –> Czyszczenie i konserwacja –> Komora silnika –> Pokrywa komory silnika –> Otwieranie pokrywy komory silnika

OSTRZEŻENIE

Niektóre elementy w komorze silnika, np. silnik, chłodnica i elementy układu wydechowego, mogą nagrzewać się do wysokiej temperatury. Wykonywanie czynności w komorze silnika wiąże się z niebezpieczeństwem obrażeń!

W miarę możliwości odczekać, aż silnik ostygnie i dotykać tylko części opisanych poniżej.

 

OSTRZEŻENIE

W przypadku włączenia wycieraczek przy otwartej pokrywie komory silnika może dojść do zakleszczenia przy mechanizmie wycieraczek. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

Przed otworzeniem pokrywy komory silnika należy zawsze wyłączyć wycieraczki i zapłon.

 

Wskazówka

Należy upewnić się, czy wycieraczki nie są odchylone od szyby. W przeciwnym razie wycieraczki lub pokrywa komory silnika mogą zostać uszkodzone.

Otwieranie pokrywy komory silnika


 • Upewnić się, że wycieraczki są wyłączone.
 • Pociągnąć za uchwyt odblokowania 1 pokrywy komory silnika.
 • Pokrywa komory silnika jest odblokowana.

Otwieranie pokrywy komory silnika


 • Sięgnąć do szczeliny pomiędzy pokrywą komory silnika a okładziną chłodnicy i nacisnąć dźwignię 2 zabezpieczenia pokrywy komory silnika w lewo.
 • Unieść pokrywę komory silnika.

Otwieranie pokrywy komory silnika


 • Wyciągnąć drążek ustalający 4 ze wspornika 5.
 • Odchylić drążek ustalający 4 do góry i wetknąć w żółty zaczep 3.

  Ważne zasady bezpieczeństwa

  OSTRZEŻENIE Odblokowana komora silnika może się otworzyć podczas jazdy, co grozi m.in. utratą widoczności przez szybę przednią ...

  Zamykanie pokrywy komory silnika

  Unieść nieco pokrywę komory silnika i równocześnie wyjąć drążek ustalający 4 z żółtego zaczepu 3. Z ...

  Categorie