Mercedes-Benz Klasa B: Otwieranie i zamykanie podłogi przestrzeni bagażowej

Pod podłogą przestrzeni bagażowej znajduje się uchwyt na TIREFIT, zestaw narzędzi, pojemnik składany itd.

Otwieranie i zamykanie podłogi przestrzeni bagażowej


 • Otwieranie: Otworzyć klapę tylną.
 • Wcisnąć uchwyt 1 przy wyżłobieniach 2 w dół.
 • Uchwyt 1 odchyli się do góry.
 • Odchylić podłogę przestrzeni bagażowej za uchwyt 1 w górę, aż do osłony bagażnika.

Otwieranie i zamykanie podłogi przestrzeni bagażowej


 • Rozłożyć zaczep 3 u dołu podłogi bagażnika.

Otwieranie i zamykanie podłogi przestrzeni bagażowej


 • Zaczep 3 zaczepić przy górnej uszczelce 4 przestrzeni bagażowej.
 • Zamykanie: Odczepić zaczep 3 z górnej uszczelki 4.

Włożyć haczyk 3 w mocowanie na spodzie podłogi przestrzeni bagażowej.

Opuścić podłogę przestrzeni bagażowej.

Docisnąć podłogę przestrzeni bagażowej w dół , aby została zablokowana.

  Ważne zasady bezpieczeństwa

  OSTRZEŻENIE W przypadku jazdy z otwartą podłogą bagażnika może dojść do przemieszczania się przedmiotów, któ ...

  Ustawianie wysokości podłogi przestrzeni bagażowej

  Schowek pod podłogą w przestrzeni bagażowej może być powiększany lub pomniejszany w zależności od potrzeb. W tym celu należy zablokow ...

  Categorie