Mercedes-Benz Klasa B: Otwieranie i zamykanie

Otwieranie i zamykanie


Panel obsługi w dachu

 1. Otwieranie
 2. Otwieranie
 3. Zamykanie
 • Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie 1 lub 2.
 • Nacisnąć lub pociągnąć przycisk w odpowiednim kierunku.

Informacja

Naciśnięcie lub pociągnięcie przycisku poza punkt oporu powoduje automatyczne
zamykanie lub otwieranie. Automatyczne zamykanie lub otwieranie można zatrzymać przez ponowne uruchomienie przycisku.

  Funkcja rewersowania rolety przeciwsłonecznej

  Roleta przeciwsłoneczna jest wyposażone w automatyczną funkcję rewersowania. Jeśli jakiś obiekt utrudnia lub ogranicza zamykanie rolety przeciws ...

  Regulacja okna dachowego i rolety przeciwsłonecznej

  Jeśli otwieranie okna dachowego lub rolety przeciwsłonecznej następuje wyłącznie skokowo, należy przeprowadzić regulację: Przekrę ...

  Categorie