Mercedes-Benz Klasa B: Ogrzewanie

Ogrzewanie postojowe - czas odjazdu

OSTRZEŻENIE

Przy włączonym ogrzewaniu postojowym elementy pojazdu, np. układ wydechowy, mogą być bardzo gorące.

Łatwopalne materiały, np. suche liście, trawa lub gałęzie, mogą się zapalić w przypadku zetknięcia się z
 • gorącymi elementami układu wydechowego
 • samymi spalinami

Istnieje niebezpieczeństwo pożaru!

Należy upewnić się, że przy włączonym ogrzewaniu postojowym

 • gorące elementy pojazdu nie stykają się z łatwopalnymi materiałami
 • spaliny mogą bez przeszkód wydobywać się z rury wydechowej
 • spaliny nie mają styczności z łatwopalnymi materiałami.

 

Wskazówka

Działanie ogrzewania/ wentylacji postojowej obciąża akumulator. Dlatego najpóźniej po drugim uruchomieniu funkcji ogrzewania lub wentylacji postojowych należy przejechać pojazdem dłuższy dystans.

Funkcja ta jest dostępna tylko w pojazdach wyposażonych w ogrzewanie postojowe.

W podmenu Ogrzewanie można wybrać lub zmienić zapisany czas odjazdu.

Funkcja preselekcji ogrzewania postojowego oblicza w zależności od temperatury zewnętrznej moment włączenia, aby pojazd był nagrzany w momencie odjazdu. Po osiągnięciu czasu odjazdu ogrzewanie postojowe działa jeszcze przez pięć minut, a następnie wyłącza się. Ogrzewanie postojowe przejmuje ustawienia temperatury z układu klimatyzacji lub automatycznego układu klimatyzacji THERMATIC lub THERMOTRONIC.

Ogrzewanie postojowe można wyłączyć poprzez naciśnięcie przycisku ogrzewania postojowego na konsoli środkowej lub za pomocą pilota

Informacja

Ogrzewanie postojowe należy włączać co najmniej raz w miesiącu, aby działało przez ok. dziesięć minut.

  Włączanie i wyłączanie czujników radarowych

  Za pomocą lub na kierownicy wybrać menu Ustaw . Za pomocą lub wybrać podmenu Pojazd . Potwierdzić za pomocą . Za pomocą l ...

  Wybieranie czasu odjazdu lub deaktywacja wybranego czasu odjazdu

  Za pomocą lub na kierownicy wybrać menu Ustaw . Za pomocą lub wybrać podmenu Ogrzewanie . Potwierdzić za pomocą . Na wyś ...

  Categorie