Mercedes-Benz Klasa B: Odszranianie szyby przedniej

Mercedes-Benz Klasa B –> Klimatyzacja –> Obsługa układów klimatyzacji –> Odszranianie szyby przedniej

Korzystanie z tej funkcji umożliwia odszronienie szyby przedniej lub oczyszczenie szyby przedniej i szyb bocznych od wewnątrz z pary.

Informacja

Funkcja "odszranianie szyby przedniej" powinna być włączona tylko do chwili oczyszczenia szyby przedniej.

 • Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie 2.
 • Włączanie: Nacisnąć przycisk .

 • Lampka kontrolna w przycisku świeci się.

 • Układ wprowadza następujące ustawienia:
 • wysoka intensywność nawiewu
 • wysoka temperatura nawiewu
 • nawiew skierowany na szybę przednią i przednie szyby boczne
 • tryb cyrkulacji wyłączony
Informacja

Funkcja "odszranianie szyby przedniej" steruje automatycznie mocą dmuchawy w celu osiągnięcia optymalnej skuteczności odszraniania. Dlatego może się zdarzyć, że po naciśnięciu przycisku intensywność nawiewu jest automatycznie zwiększana lub zmniejszana.

 

Informacja

Moc dmuchawy można dostosować ręcznie w trakcie funkcji "odszranianie szyby przedniej":

 • Układ klimatyzacji: przekręcić regulator ustawiania intensywności nawiewu 5 w lewo lub prawo.

 • Automatyczna klimatyzacja THERMOTRONIC: Nacisnąć przycisk lub
  .


 • Wyłączanie: Nacisnąć przycisk .

 • Lampka kontrolna w przycisku gaśnie. Poprzednie ustawienia
  zostają przywrócone. Cyrkulacja powietrza pozostaje wyłączona.

Lub

 • Układ automatycznej klimatyzacji THERMOTRONIC: nacisnąć przycisk .

 • Lampka kontrolna w przycisku gaśnie. Intensywność i rozdział
  nawiewu powietrza są regulowane automatycznie.

Lub

 • Układ klimatyzacji: przekręcić regulator ustawiania temperatury 1 w lewo lub prawo.

Automatyczna klimatyzacja THERMOTRONIC: przekręcać regulator ustawiania temperatury 1 lub 9 w lewo lub prawo.

  Włączanie i wyłączanie funkcji ZONE

  Funkcja jest dostępna tylko w układzie automatycznej klimatyzacji THERMOTRONIC. Włączanie: Nacisnąć przycisk . Lampka kontrolna w przycisku ...

  Oczyszczanie szyb

  Zaparowane szyby Układ klimatyzacji Włączyć funkcję "chłodzenie z osuszaniem powietrza" . Jeśli szyby są nadal zaparow ...

  Categorie