Mercedes-Benz Klasa B: Montaż koła zapasowego

Mercedes-Benz Klasa B –> Obręcze kół i opony –> Zmiana koła –> Montaż kół –> Montaż koła zapasowego

OSTRZEŻENIE

W wyniku zastosowania śrub pokrytych olejem lub smarem oraz uszkodzonych śrub do kół lub gwintów piast kół może dojść do poluzowania się śrub mocujących koła. Może to spowodować utratę koła podczas jazdy. Istnieje ryzyko wypadku!

Nigdy nie należy oliwić lub smarować śrub kół. W przypadku uszkodzonego gwintu należy skontaktować się niezwłocznie z fachowym serwisem. Uszkodzone śruby mocujące koła lub gwinty śrub należy wymienić. Nie jechać dalej.

 

OSTRZEŻENIE

Gdy śruby lub nakrętki mocujące koła są dokręcane przy podniesionym pojeździe, podnośnik może się przewrócić. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

Śruby mocujące koła lub nakrętki kół należy dokręcać tylko w opuszczonym pojeździe.

Należy koniecznie przestrzegać informacji i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa na temat "Zmiany koła".

Należy stosować wyłącznie śruby mocujące koła, przewidziane dla danego koła i pojazdu. Firma Daimler AG zaleca ze względów bezpieczeństwa wyłącznie stosowanie pasujących śrub do kół dopuszczonych do pojazdów Mercedes-Benz.

Montaż koła zapasowego


 • Oczyścić powierzchnie styku na kole i piaście koła.

Założyć nowe koło na piastę i docisnąć.

 • Wkręcić śruby mocujące koło i lekko dociągnąć.

  Zdejmowanie koła

  WskazówkaŚrub mocujących koło nie odkładać na zapiaszczone lub brudne podłoże, ponieważ przy późniejszym wkr&# ...

  Opuszczanie pojazdu z podnośnika

  OSTRZEŻENIE Jeśli śruby lub nakrętki kół nie zostaną dokręcone zalecanym momentem dokręcania, może dojść ...

  Categorie