Mercedes-Benz Klasa B: Kontrola poziomu oleju miarką

Mercedes-Benz Klasa B –> Czyszczenie i konserwacja –> Komora silnika –> Olej silnikowy –> Kontrola poziomu oleju miarką

OSTRZEŻENIE

Niektóre elementy w komorze silnika, np. silnik, chłodnica i elementy układu wydechowego, mogą nagrzewać się do wysokiej temperatury. Wykonywanie czynności w komorze silnika wiąże się z niebezpieczeństwem obrażeń!

W miarę możliwości odczekać, aż silnik ostygnie i dotykać tylko części opisanych poniżej.

Kontrola poziomu oleju miarką


Pojazdy z silnikiem benzynowym (przykład)

Kontrola poziomu oleju miarką


Pojazdy z silnikiem wysokoprężnym, oprócz modelu B 160 CDI i B 180 CDI (246.212)

Kontrola poziomu oleju miarką


Modele B 160 CDI i B 180 CDI (przykład)

 • Wszystkie modele oprócz B 160 CDI i B 180 CDI (246.212): Wysunąć miarkę poziomu oleju 1.
 • Modele B 160 CDI i B 180 CDI (246.212): Poluzować korek wlewu oleju i wysunąć ze zintegrowaną miarką poziomu oleju 1.
 • Wytrzeć miarkę 1 do sucha.
 • Powoli wsunąć miarkę 1 w rurkę do oporu i wyjąć.
 • Poziom oleju jest prawidłowy, jeśli ślad na miarce zawiera się między oznaczeniami MIN 3 i MAX 2.
 • Jeśli poziom oleju sięga do oznaczenia MIN 3 lub poniżej, dolać 1,0 l oleju silnikowego.

  Wskazówki ogólne

  W zależności od techniki jazdy silnik zużywa maksymalnie 0,8 l oleju na 1000 km. Zużycie oleju może być też wyższe, gdy pojazd jest nowy l ...

  Dolewanie oleju silnikowego

  OSTRZEŻENIE Niektóre elementy w komorze silnika, np. silnik, chłodnica i elementy układu wydechowego, mogą nagrzewać się do wysok ...

  Categorie