Mercedes-Benz Klasa B: Komfortowe zamykanie

Mercedes-Benz Klasa B –> Otwieranie i zamykanie –> Szyby boczne –> Komfortowe zamykanie

OSTRZEŻENIE

Podczas komfortowego zamykania może dojść do zakleszczenia kończyn w obszarze zamykania szyby bocznej i okna dachowego. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

Dlatego podczas komfortowego zamykania należy monitorować cały proces zamykania. Przed rozpoczęciem zamykania należy upewnić się, że w obszarze zamykania nie znajdują się kończyny.

Przy blokowaniu pojazdu można jednocześnie

 • zamknąć szyby boczne
 • zamknąć panoramiczne okno dachowe.

W pojeździe wyposażonym w panoramiczne okno dachowe można następnie zamknąć roletę przeciwsłoneczną.

Informacja

Kluczyk musi znajdować się blisko klamki drzwi kierowcy.

 • Skierować czubek kluczyka na klamkę drzwi kierowcy.
 • Przytrzymać przycisk  wciśnięty, aż szyby boczne i panoramiczne okno dachowe zostaną całkowicie zamknięte.
 • Sprawdzić, czy wszystkie szyby boczne i panoramiczne okno dachowe zostały całkowicie zamknięte.

W pojeździe z panoramicznym oknem dachowym:

 • Ponownie nacisnąć i przytrzymać przycisk aż roleta przeciwsłoneczna panoramicznego
  okna dachowego zostanie zamknięta.
 • Przerwanie komfortowego zamykania: Puścić przycisk .

  Komfortowe otwieranie

  Przed jazdą można przewietrzyć pojazd. W tym celu za pomocą kluczyka realizowane są następujące funkcje: Odblokowanie pojazdu Otwierani ...

  Regulacja szyb bocznych

  Każda szyba boczna wymaga wyregulowania jeśli po całkowitym zamknięciu następuje jej uchylenie jeśli nie zamyka się lub nie otwiera si ...

  Categorie