Mercedes-Benz Klasa B: Gaśnica

Gaśnica


Gaśnica znajduje się pod fotelem kierowcy.

 • Pociągnąć zaczep 1 w górę.
 • Wyjąć gaśnicę 2.
Informacja

Gaśnicę 2 należy napełniać po każdorazowym użyciu i sprawdzać co rok lub co dwa lata, aby mieć pewność, że nie zawiedzie ona w krytycznej sytuacji.

Należy przestrzegać przepisów obowiązujących w poszczególnych krajach

  Apteczka

  Otworzyć klapę tylną. Otwieranie schowka: Przekręcić pokrętło 1 zgodnie z ruchem wskazówek zegara i odchylić osłon& ...

  Zestaw narzędzi

  ...

  Categorie