Mercedes-Benz Klasa B: Czyszczenie wnętrza

Mercedes-Benz Klasa B –> Czyszczenie i konserwacja –> Konserwacja –> Czyszczenie wnętrza

Czyszczenie haka holowniczego

Ochrona środowiska Nasączone olejami i smarami materiały należy utylizować zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego. ...

Czyszczenie wyświetlacza

Wskazówka Do czyszczenia nie stosować rozcieńczalników na bazie alkoholu lub benzyny środków do szorowania środk&o ...

Categorie