Ford Fusion: Zakładanie koła

Ford Fusion –> Koła i opony –> Wymiana koła –> Zakładanie koła

OSTRZEŻENIA

 • Stosuj wyłącznie koła i opony odpowiednich rozmiarów.

  Stosowanie kół i opon innych rozmiarów może doprowadzić do uszkodzenia pojazdu i spowoduje unieważnienie jego homologacji. Patrz Specyfikacje techniczne (strona 137).

 • Nie montuj opon odpornych na przebicie w pojazdach, w których nie były one zamontowanie fabrycznie.

  Prosimy skontaktować się ze swoim Dealerem w celu uzyskania dalszych informacji na temat kompatybilności.

 • Upewnij się, że strzałki na oponach jednokierunkowych wskazują kierunek obrotów kół podczas jazdy do przodu. Jeżeli koło zapasowe musi zostać założone ze strzałkami wskazującymi kierunek przeciwny, zgłoś się do Autoryzowanego Dealera firmy Ford w celu założenia opony w prawidłowym kierunku.

UWAGA

Nie montuj obręczy ze stop lekkich za pomocą nakrętek przeznaczonych do obręczy stalowych.

Wskazówka: Upewnij się, że powierzchnie styku koła i piasty są wolne od ciał obcych.

Wskazówka: Dopilnuj, by stożki nakrętek kół znajdowały się od strony koła.

1. Zamontuj koło.

2. Wkręć lekko nakrętki.

3. Załóż klucz do nakrętek blokujących.

Zakładanie koła


4. Częściowo dokręć nakrętki kół w kolejności pokazanej na rysunku.

5. Opuść samochód i usuń podnośnik.

6. Dokręć do końca nakrętki kół w kolejności pokazanej na rysunku. Patrz Specyfikacje techniczne (strona 137).

7. Załóż kołpak koła nasadą dłoni.

  Zdejmowanie koła

  OSTRZEŻENIA Zaparkuj pojazd w taki sposób, aby nie przeszkadzał i nie zagrażał innym uczestnikom ruchu i Tobie. Ustaw trójkąt ostrz ...

  Zestaw do naprawy opon

  Twój pojazd może nie być wyposażony w koło zapasowe. W takim wypadku będzie on wyposażony w awaryjny zestaw do napraw opon, który mo& ...

  Categorie