Ford Fusion: Wymiana bezpiecznika

Ford Fusion –> Bezpieczniki –> Wymiana bezpiecznika

OSTRZEŻENIA

 • Nie wprowadzaj żadnych modyfikacji w układzie elektrycznym pojazdu.

  Wszelkie naprawy układu elektrycznego oraz wymianę przekaźników i bezpieczników wysokoprądowych należy zlecić odpowiednio przeszkolonemu mechanikowi.

 • Przed dotknięciem lub wymianą bezpiecznika wyłącz zapłon i wszystkie odbiorniki prądu.

UWAGA

W miejsce usuniętego bezpiecznika należy zastosować nowy bezpiecznik o takich samych parametrach.

Wskazówka: Przepalony bezpiecznik można poznać po przerwanym druciku.

Wskazówka:Wszystkie bezpieczniki, z wyjątkiem bezpieczników wysokoprądowych, są wciskane.

Wskazówka: Ściągacz do bezpieczników znajduje się w skrzynce bezpieczników komory silnika.

  Bezpieczniki

  ...

  Etykiety bezpieczników

  Numer bezpiecznika Zabezpieczane obwody Lokalizacja (L = lewa strona i R = prawa strona) Prąd bezpiecznika [A] Patrz Instrukcja obsługi Poduszka powi ...

  Categorie