Ford Fusion: Wyjmowanie haka holowniczego

Ford Fusion –> Holowanie –> Hak holowniczy –> Wyjmowanie haka holowniczego

Wyjmowanie haka holowniczego


Wskazówka: Odłącz przyczepę.

1. Zdejmij nasadkę osłaniającą. Wciśnij nasadkę osłaniającą w obsadkę klucza.

Włóż kluczyk i odblokuj.

2. Przytrzymaj hak holowniczy. Wyciągnij pokrętło i obracaj nim w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do oporu.

3. Wyjmij hak holowniczy.

4. Puść pokrętło.

Gdy hak zostanie odblokowany w ten sposób, można go założyć z powrotem w każdej chwili.

Jazda bez przyczepy

OSTRZEŻENIE

Nigdy nie demontuj haka przed odczepieniem przyczepy, gdyż stwarza to ryzyko odniesienia obrażeń.

1. Wyjmij hak holowniczy.

2. Włóż zatyczkę w gniazdo.

    Jazda z przyczepą

    OSTRZEŻENIE Jeżeli którykolwiek z poniższych warunków nie może być spełniony, nie korzystaj z haka i udaj się z nim do spec ...

    Obsługa

    OSTRZEŻENIE Wymontuj hak i zabezpiecz gniazdo zaślepką przed czyszczeniem pojazdu w myjni parowej. Pamiętaj o zachowaniu czystości. Od czasu do czasu ...

    Categorie