Ford Fusion: Wycieraczka i spryskiwacze tylnej szyby

Ford Fusion –> Wycieraczki i spryskiwacze –> Wycieraczka i spryskiwacze tylnej szyby

Przerywany ruch wycieraczek

Przerywany ruch wycieraczek


Pociągnij dźwignię w stronę kierownicy.

Praca wycieraczek na biegu wstecznym

Wycieraczka tylnej szyby włączy się automatycznie po wybraniu biegu wstecznego, jeśli

 • nie była dotąd włączona,
 • dźwignia wycieraczek znajduje się w położeniu C lub D
 • w położeniu B a wycieraczki przedniej szyby są włączone.

Wycieraczka tylnej szyby zacznie pracować zgodnie z prędkością wycieraczek przedniej szyby (w trybie ruchu przerywanego lub z normalną prędkością).

Spryskiwacz

Spryskiwacz


OSTRZEŻENIE

Nigdy nie włączaj spryskiwacza jednorazowo na dłużej niż 10 sekund.

Nie wolno również uruchamiać spryskiwacza, gdy zbiornik płynu jest pusty.

Pociągnij dźwignię w stronę kierownicy i przytrzymaj ją, aby włączyć spryskiwacz.

Spryskiwacz zadziała w połączeniu z wycieraczkami.

Dysza spryskiwacza tylnej szyby znajduje się na dachu nad tylną szybą.

  Wycieraczki przedniej szyby

  Pojedynczy ruch wycieraczek Przerywany ruch wycieraczek lub wycieraczki automatyczne Normalny ruch wycieraczek Szybki ruch wycieraczek Przerywany ruch wycieraczek ...

  Sprawdzanie piór wycieraczek

  Sprawdzaj gładkość krawędzi pióra wycieraczki, przesuwając po niej palcem. Krawędzie piór wycieraczek należy czyści ...

  Categorie