Ford Fusion: Wybieranie połączenia

Wybieranie numeru

Możesz uzyskać dostęp do książki telefonicznej swojego telefonu zarówno w telefonie umieszczonym w uchwycie, jak i poprzez system Bluetooth. Poszczególne hasła będą się pojawiały na wyświetlaczu zespołu audio.

1. Naciśnij przycisk PHONE lub przycisk przyjmowania połączenia.

2. Naciśnij przycisk MENU.

3. Naciskaj przycisk MENU, dopóki nie pojawi się napis PHONEBOOK.

4. Za pomocą przycisków wyszukiwania wybierz właściwy numer telefonu.

Wskazówka:Naciśnij i przytrzymaj przycisk wyszukiwania, aby przejść do następnej litery alfabetu.

5. Naciśnij przycisk PHONE lub przycisk przyjmowania połączenia, aby wybrać zaznaczony numer.

Jeżeli posiadasz radioodtwarzacz z klawiaturą telefoniczną (przyciski 0-9, znak * i #), możesz także wybierać bezpośrednio wprowadzając z klawiatury numer na wyświetlaczu radioodtwarzacza i naciskając przycisk przyjmowania połączenia:

1. Naciśnij przycisk przyjmowania połączenia.

2. Wybierz numer z klawiatury telefonicznej radioodtwarzacza.

3. Naciśnij przycisk przyjmowania połączenia.

Wskazówka: Jeżeli wpisałeś niewłaściwą cyfrę, naciśnij przycisk wyszukiwania w dół, aby usunąć ostatnią wpisaną cyfrę.

Przytrzymanie przycisku przez dłuższą chwilę spowoduje skasowanie całej linii cyfr.

Naciśnij i przytrzymaj 0, aby wprowadzić +.

Kończenie połączenia

Połączenie można zakończyć w jeden z następujących sposobów:

 • naciskając jeden z następujących przycisków zespołu audio: PHONE,CD, AM/FM lub ON/OFF
 • naciskając przycisk MODE na dźwigni zdalnego sterowania
 • naciskając przycisk odrzucania połączenia.

Wskazówka: Jeżeli masz radioodtwarzacz z klawiaturą telefoniczną, możesz zakończyć połączenie tylko za pomocą przycisku odrzucania połączenia.

Ponowne wybieranie numeru

1. Naciśnij przycisk PHONE lub przycisk przyjmowania połączenia.

2. Naciśnij przycisk MENU.

3. Wybierz listę CALL OUT lub CALL IN.

Wskazówka: Jeżeli aktywny telefon nie podaje listy połączeń wychodzących, wyświetlone zostanie ostatnie połączenie wychodzące pod postacią numeru lub hasła.

4. Naciśnij przycisk "SEEK" radioodtwarzacza.

5. Naciśnij przycisk PHONE lub przycisk przyjmowania połączenia, aby wybrać wymagany numer.

Ponowne wybieranie ostatnio wybranego numeru

Wskazówka: Dotyczy wyłącznie radioodtwarzaczy z klawiaturą telefoniczną

1. Naciśnij przycisk przyjmowania połączenia.

2. Naciśnij ponownie przycisk przyjmowania połączenia, aby wyświetlić ostatnio wybrany numer.

3. Naciśnij przycisk przyjmowania połączenia trzeci raz, aby wybrać ten numer.

  Korzystanie z telefonu - Pojazdy nie wyposażone w: System nawigacyjny

  Rozdział ten opisuje funkcje telefoniczne zespołu audio. Wskazówka: Szczegółowe informacje na temat elementów sterowania znajdziesz w Instru ...

  Odbieranie przychodzącego połączenia

  Przyjmowanie przychodzącego połączenia Przychodzące połączenia można odbierać w jeden z następujących sposobów: naci ...

  Categorie